Riikka Perälä esittelemässä Segra-hankkeen tuloksia Y-säätiön Asunto ensin -koulutuksessa 16.2.2023

Segra-hankkeen tutkija Riikka Perälä esitteli Y-säätiössä 16.2. järjestetyssä Asunto ensin -koulutuksessa Segra-hankkeessa saatuja tuloksia asumisen pysyvyyden merkityksestä asunnottomuustaustaisten ihmisten hyvinvoinnille. Segra-tutkimuksessa tehtyjen asukashaastattelujen perusteella erilaiset asumisen muutostilanteet aiheuttavat varsinkin pitkäaikaista asunnottomuutta kokeneiden kohdalla herkästi huolta asunnottomuuden uusiutumisesta, ja myös tästä johtuvia negatiivisia seurauksia, kuten stressin, ahdistuksen ja päihteiden käytön lisääntymistä. Asumisen pysyvyyden kannalta tulokset kertovat asumisen pysyvyyden merkityksestä asunnottomuustaustaisten ihmisten hyvinvoinnille. Mahdolliset muutot tai muut asumisen muutosprosessit tulisi tehdä asukkaita kuunnellen ja heitä pitkäjänteisesti tukien.