Julkaisut ja esitykset

Julkaisut

Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare. First published 19 August 2022. [Open access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2022)

Housing First: Combatting Long-term Homelessness in Finland. Teoksessa Caroline de La Porte, Guðný Björk Eydal, Jaakko Kauko, Daniel Nohrstedt, Paul ‘t Hart & Bent Sofus Tranøy (toim.) Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press, 495–513.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (2022)

Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 285–316.

Holmberg, Suvi & Ranta, Johanna (2022)

Kotikäyntityön rajat ja rajattomuus mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 123–152.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2022)

Haittojen vähentäminen ja Asunto ensin -malli huumeita käyttävien asumisen tuessa. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 181–215.

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2022)

Konferenssi- ja seminaariesitykset

Asukkaiden ja työntekijöiden suhteellinen toimijuus eriarvoisuutta purkavassa asumisen muutostyössä. Työryhmäesitys, Sosiaalipolitiikan päivät 28.–29.10.2021, verkkokonferenssi, Turun yliopisto.

Mäki, Jenni & Karjalainen, Rosa & Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2021)

Purettavasta asuinyhteisöstä uusiin koteihin. Työryhmäesitys, Asunnottomuustyön kehittäminen 9.–10.11.2021, verkkokonferenssi, Tampereen yliopisto.

Ranta, Johanna & Kuoppakangas, Päivikki (2021)

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA). Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.–18.2.2022, Jyväskylän yliopisto.

Niemi, Veera & Ranta, Johanna & Mäki, Jenni (2022)

Eettinen luovinta korona-ajan asumissosiaalisessa lähityössä. Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.-18.2.2022, Jyväskylän yliopisto.

Karjalainen, Rosa & Raitakari, Suvi (2022)

Koti riskiympäristönä: Neuvottelua kodin ja sosiaalisten suhteiden välisistä rajoista laittomia huumeita käyttävien asumisen tuessa. Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.–18.2.2022, Jyväskylän yliopisto.

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2022)

Housing and service pathways of the homeless in Finland – Analysis through administrative data. Seminaariesitys, New researchers’ online-seminar 23.2.2022, European Network for Housing Research (ENHR)

Niemi, Veera (2022)

Asunnottomuutta edeltävät asumis- ja palvelupolut. Työryhmäesitys, Kaupunkitutkimuksen päivät 28.–29.4.2022, Tampere.

Niemi, Veera (2022)

Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa . Työryhmäesitys, Kaupunkitutkimuksen päivät 28.–29.4.2022, Tampere.

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2022)

Asunnosta koti? Paikkaan kiinnittävä asumissosiaalinen työ. Keynote-esitys, Asumissosiaalisen työn teemapäivä 18.5.2022, Tampere.

Ranta, Johanna (2022)

The housing, service and benefit pathways of the homeless in Finland - Application with linked administrative data. European Network for Housing Research -conference 2022 Barcelona, Espanja, 30.8.-2.9.2022.

Niemi, Veera (2022)

The housing, service and benefit pathways of the homeless in Finland. Posteriesitys. 16th European Research Conference on Homelessness 22.-23.9.2022, University of Bergamo, Italy.

Niemi, Veera (2022)

Housing Social Work – What, To Whom and Why? The Context of Finnish Homelessness and Housing Work. Työryhmäesitys. 16th European Research Conference on Homelessness 22.-23.9.2022, University of Bergamo, Italy.

Perälä, Riikka (2022)

Asunnottomuuspolitiikan uhat ja mahdollisuudet – havaintoja SEGRA-tutkimuksesta. Valtakunnallinen asunnottomuusseminaari 14.10.2022, Suomen Diakoniaopisto, Helsinki.

Perälä, Riikka (2022)

Asunnottomuustyöstä kohti kodittomuustyötä. Asunnottomien yön 20-vuotistapahtuma "Tulevaisuus ilman asunnottomuutta", 17.10.2022, Kansalaistori, Helsinki.

Ranta, Johanna (2022)