Julkaisut ja esitykset

Julkaisut

Housing First: Combatting Long-term Homelessness in Finland. Teoksessa Caroline de La Porte, Guðný Björk Eydal, Jaakko Kauko, Daniel Nohrstedt, Paul ‘t Hart & Bent Sofus Tranøy (toim.) Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press, 495–513.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (2022)

Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare. First published 19 August 2022. [Open access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2022)

Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 285–316.

Holmberg, Suvi & Ranta, Johanna (2022)

Kotikäyntityön rajat ja rajattomuus mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 123–152.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2022)

Haittojen vähentäminen ja Asunto ensin -malli huumeita käyttävien asumisen tuessa. Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 181–215.

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2022)

Kodittomuus pitkittyneenä ontologisen turvallisuuden kriisinä. Teoksessa Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (toim.) (2023) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jyväskylä: SoPhi, 32–60.

Ilmoniemi, Mikko (2023)

Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa. Teoksessa Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jyväskylä: SoPhi, 61–91.

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2023)

Kun julkinen sektori sekä antaa (koti)paikan että siirtää siltä pois: Asunnottomuuden ja kaupunkikehityksen monisuuntainen suhde tapaustutkimuksen valossa. Teoksessa Eveliina Heino, Hanna Kara & Jenni Simola (toim.) Sosiaalityö ja moninaisuus. Tutkiva sosiaalityö 2023. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 907–108.

Niemi, Veera & Juhila, Kirsi & Perälä, Riikka & Kuoppakangas, Päivikki (2023)

Koronapandemia, kohtaamispaikka ja vuorovaikutus: Kuvauksia jalkautuvasta päihdetyöstä pandemiaolosuhteissa kaduilla, kodeissa ja pimeässä verkossa. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 100–125.

Ranta, Johanna (2023)

Konferenssi- ja seminaariesitykset

Asukkaiden ja työntekijöiden suhteellinen toimijuus eriarvoisuutta purkavassa asumisen muutostyössä. Työryhmäesitys, Sosiaalipolitiikan päivät 28.–29.10.2021, verkkokonferenssi, Turun yliopisto.

Mäki, Jenni & Karjalainen, Rosa & Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2021)

Purettavasta asuinyhteisöstä uusiin koteihin. Työryhmäesitys, Asunnottomuustyön kehittäminen 9.–10.11.2021, verkkokonferenssi, Tampereen yliopisto.

Ranta, Johanna & Kuoppakangas, Päivikki (2021)

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA). Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.–18.2.2022, Jyväskylän yliopisto.

Niemi, Veera & Ranta, Johanna & Mäki, Jenni (2022)

Eettinen luovinta korona-ajan asumissosiaalisessa lähityössä. Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.-18.2.2022, Jyväskylän yliopisto.

Karjalainen, Rosa & Raitakari, Suvi (2022)

Koti riskiympäristönä: Neuvottelua kodin ja sosiaalisten suhteiden välisistä rajoista laittomia huumeita käyttävien asumisen tuessa. Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.–18.2.2022, Jyväskylän yliopisto.

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2022)

Housing and service pathways of the homeless in Finland – Analysis through administrative data. Seminaariesitys, New researchers’ online-seminar 23.2.2022, European Network for Housing Research (ENHR)

Niemi, Veera (2022)

Asunnottomuutta edeltävät asumis- ja palvelupolut. Työryhmäesitys, Kaupunkitutkimuksen päivät 28.–29.4.2022, Tampere.

Niemi, Veera (2022)

Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa . Työryhmäesitys, Kaupunkitutkimuksen päivät 28.–29.4.2022, Tampere.

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2022)

Asunnosta koti? Paikkaan kiinnittävä asumissosiaalinen työ. Keynote-esitys, Asumissosiaalisen työn teemapäivä 18.5.2022, Tampere.

Ranta, Johanna (2022)

The housing, service and benefit pathways of the homeless in Finland - Application with linked administrative data. European Network for Housing Research -conference 2022 Barcelona, Espanja, 30.8.-2.9.2022.

Niemi, Veera (2022)

The housing, service and benefit pathways of the homeless in Finland. Posteriesitys. 16th European Research Conference on Homelessness 22.-23.9.2022, University of Bergamo, Italy.

Niemi, Veera (2022)

Housing Social Work – What, To Whom and Why? The Context of Finnish Homelessness and Housing Work. Työryhmäesitys. 16th European Research Conference on Homelessness 22.-23.9.2022, University of Bergamo, Italy.

Perälä, Riikka (2022)

Asunnottomuuspolitiikan uhat ja mahdollisuudet – havaintoja SEGRA-tutkimuksesta. Valtakunnallinen asunnottomuusseminaari 14.10.2022, Suomen Diakoniaopisto, Helsinki.

Perälä, Riikka (2022)

Asunnottomuustyöstä kohti kodittomuustyötä. Asunnottomien yön 20-vuotistapahtuma "Tulevaisuus ilman asunnottomuutta", 17.10.2022, Kansalaistori, Helsinki.

Ranta, Johanna (2022)

Co-benevolence enhancing change management and clients’ relational agency in urban renewal. 16th PASCAL International Conference, 24.-26.10.2022, Tampereen yliopisto, Suomi.

Kuoppakangas, Päivikki & Ranta, Johanna & Karjalainen, Rosa & Stenvall, Jari (2022)

Asunto ensin – asunto vain? Asumissosiaalinen työ päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden kohdalla. Asunto ensin – päihde- ja mielenterveyspalvelut osana asumisen onnistumista -koulutustilaisuus, 25.1.2023, HAMK, Hämeenlinna.

Perälä, Riikka (2023)

SEGRA-tutkimushanke 2021-2023: Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla. Sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen (VTR) seminaari 8.2.2023, STM, Helsinki.

Juhila, Kirsi & Perälä, Riikka & Niemi, Veera (2023)

Yksilön tukityöstä yhteiskunnan rakenteelliseksi muutosvoimaksi? Asumissosiaalinen työ pitkäaikaisasunnottomuuden vastaisessa työssä. Työryhmäesitys, Sosiaalityön tutkimuksen päivät 16.-17.2.2023, Helsinki.

Perälä, Riikka & Mäki, Jenni & Niemi, Veera (2023)

Housing pathways of the displaced in a gentrifying urban region in Finland. European Network for Housing Research -verkoston etäseminaari, 9.3.2023.

Niemi, Veera (2023)

A state-led displacement process revealing secrets of successful rehousing after homelessness – but too late, 17th European research conference on homelessness, Leuven, Belgia, 14–15.9.2023.

Niemi, Veera (2023)

Housing First in vulnerable people’s housing pathways: An example of Finnish Housing First policy, 17th European research conference on homelessness, Leuven, Belgia, 14–15.9.2023.

Perälä, Riikka (2023)

Housing (in)stability in the housing pathways of vulnerable population groups, Vienna International Summer School on New Social Housing, Itävalta, 18–22.9.2023.

Niemi, Veera (2023)

Kohtaamispaikkojen merkitykset auttamistyössä huumeita käyttävien ihmisten parissa. Sosiaalityön tutkimusklubi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 20.9.2023.

Ranta, Johanna (2023)