SEGRA

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla

SEGRA-tutkimushanke

Tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa. Tätä roolia lähestytään asumissosiaalisen työn kehyksessä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa asumissosiaalisen työn otetta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla ja sen myötä edesauttaa sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentamista. Hankkeessa on kaksi toisiaan täydentävää osaa, jotka ovat asetelmaltaan ja metodologisesti erilaisia, mutta pohjimmiltaan samaa ilmiötä tutkivia. Ensimmäinen ja hankkeen laajempi, moniaineistoinen ja -metodinen osa keskittyy asumissosiaaliseen työhön kolmessa asuinyhteisöjen purkamis- ja peruskorjausprosessissa. Toisessa, metodisesti kvantitatiivisessa osassa kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia tapoja analysoida asunnottomuuteen johtavia asumispolkuja erityisesti palvelupolkujen näkökulmasta ja paikannetaan asumissosiaalisen työn roolia näillä poluilla. Molemmat osat käynnistyvät samanaikaisesti ja ovat hankkeen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään.