SEGRA-hankkeen politiikkasuositukset julkaistu

SEGRA-hankkeen aikana tuotettujen kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen pohjalta on laadittu hankkeen tuloksia kokoava tiivistelmä ja politiikkasuositukset, jotka kantavat nimeä Suuntaviivoja sosiaalisesti kestävään kaupunkisuunnitteluun.

Suuntaviivat pohjaavat hankkeen tuloksiin ja niiden tarkoitus on informoida varsinkin paikastaan siirtämisen prosesseihin osallistuvia päätöksentekijöitä ja muita viranomais- ja ammattilaistahoja seikoista ja riskeistä, jotka olisi hyvä huomioida prosesseja toteutettaessa ja suunnitellessa.

Tiivistelmään ja politiikkasuosituksiin voi tutustua alta:

Tiivistelmä ja politiikkasuositukset, SEGRA-hanke