Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa (uusi SEGRA-artikkeli, Juhila ym.)

Tässä SEGRA-projektissa syntyneessä tapaustutkimuksessa paneudutaan naapurustoksi kutsutun kaupungin vuokra-asuntoalueen häviämiseen purkamis- ja täydentämisprosessin seurauksena sellaisena kuin alueella vuosia asuneet asukkaat sen kuvaavat. Artikkelissa perustellaan myös sitä, miksi englanninkielinen displacement -käsite käännetään tässä tutkimuksessa pakkomuuton sijasta paikastaan siirtämiseksi.

Alla julkaisun tiedot ja linkki avoimeen verkkojulkaisuun:

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2023) Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa. Teoksessa Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (toim.) (2023) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jyväskylä: SoPhi, 61–91.