SEGRA-tutkijoiden esitys Sosiaalityön tutkimuksen päivien 2023 työryhmässä 'Aluelähtöisen sosiaalityön tilat, paikat ja mahdollisuudet'

Veera Niemen ja Jenni Mäen sekä SEGRA-kollegoiden esitys Helsingin yliopiston järjestämillä Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 16-17.2.2023 pidettiin työryhmässä 9: Aluelähtöisen sosiaalityön tilat, paikat ja mahdollisuudet.

Esityksessä Gentrifioituvalta kaupunkialueelta pois muuttamaan joutuneiden asumispolut ja asumissosiaalinen työ tarkasteltiin yhtä SEGRAn tutkimuskohteena olevaa, kaupunkikehitysprosessia läpi käyvää asinaluetta, ja siinä erityisesti kohteesta pois muuttamaan joutuneiden noin 200 haavoittuvassa asuntomarkkina-asemassa olevan henkilön asumispolkuja ennen ja jälkeen alueella asumisen. Määrällinen aineisto valotti asukkaiden runsaita aiempia asunnottomuustaustoja, pitkiäkin asumisjaksoja asuinalueella tästä huolimatta, ja pois muuttamisen jälkeisiä asumis- ja/tai asunnottomuuspolkuja. Laadullisen haastatteluainesto täydensi kuvaa mahdollistamalla sen tarkastelun, miten asukkaat ja heidän kanssaan muuttotilanteessa asumissosiaalista työtä tehneet työntekijät tekevät ymmärrettäväksi näitä asumispolkuja ja asuinalueen ja gentrifikaation merkitystä niillä.