ROSE

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteet ja filosofia ovat mukana laajassa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen konsortiossa ”Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus”, jonka tavoitteena on arvioida ja kokeilla uuden sukupolven palvelurobotteja osana vanhuspalvelujen tuotantoa ja kehittämistä.

ROSE - Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) ‐hankkeessa tutkitaan, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Tulevaisuudessa palvelurobotiikka tulee entistä suurempaan käyttöön palveluiden tarjonnassa. Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus. Tutkimus keskittyy ihmisen ja robotin yhteiseloon, yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen ja hyvinvointipalveluiden järjestelmiin.