kaksi tyttöä laboratoriossa

NAISTECH - tyttöjä ja naisia tekniikan aloille

Suomessa teknologia-aloilla työskentelevistä vain viidennes on naisia.
Kuitenkin suomalaisten tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on PISA- ja TIMMS-tutkimusten perusteella maailman kärkiluokkaa.

Työskentelytavat

Kokoamme yhteistyöoppilaitosten opiskelijoista sekä työttömistä ja alaa vaihtavista naisista
kummiryhmän, jolle järjestetään kerholuonteista toimintaa, tsemppipajoja, koulutustilaisuuksia, webinaareja ja tutustumiskäyntejä tekniikan alan yrityksiin.