Naistech-projektisivun pääkuva

NAISTECH - naisvoimaa tekniikkaan

Naistech-hanke on päättynyt. Hankkeen aikana 1.9.2019 – 30.8.2022 on pyritty lisäämään naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan. Mukaan kutsuttiin myös maahanmuuttajataustaisia naisia. Hankkeessa on kannustettu naisia hakeutumaan erityisesti kone-, automaatio-, talo- ja sähkötekniikkaan. Hankkeessa on tuotu esille, että yrittäjyys on myös mahdollinen uravalinta.

Hankkeen tavoite

Rohkaistaan ja tuetaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan alalle ja opintoihin sekä vaikutetaan valintoihin koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

Tutustu Naistech-esitteeseen.

Naistech-aineistoja Digicampuksessa

Naistech-hankkeessa tuotetut avoimet aineistot opinto-ohjaajille ja opettajille löytyvät DigiCampuksesta.
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat käyttää aineistoa ilman kirjautumista, eli kirjautumalla sisään DigiCampukseen vieraana (”Log in as a guest).

NAISTECH – aineistot opinto-ohjaajille ja opettajille

 

Hankkeen työskentelytavat

Koronapandemia osui Naistech-hankkeen aktiivisimpaan vaiheeseen ja laittoi suunnitelmat uusiksi. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijoista sekä työttömistä ja alaa vaihtavista naisista koostuvat ryhmät siirtyivät verkkoon, ja kummiryhmät, työpajat, tsemppipajat ja koulutustilaisuudet toteutettiin pääasiassa verkkosessioin ja webinaareina. Tututustumiset tekniikan alan yrityksiin saivat uuden formaatin, kun lähitapaamisia jouduttiin rajoittamaan.

Hankkeen toiminnassa oli mukana kummiyrityksiä ja -toimijoita. Yritykset pystyivät pandemiatilanteesta huolimatta esittelemään toimintaansa, ja verkkoaineistot ja verkkokurssit saatiin toteutettua. Kummit tukivat hankkeen aikana  kummiryhmän tyttöjä opinnoissa ja urasuunnitelmissa. Hanke on myös tuottanut opinto-ohjaajille ja opettajille aineistoa.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Pinttyneet käsitykset esteenä

Tekniikka kuuluu sekä naisille että miehille. Suomessa teknologia-aloilla työskentelevistä vain viidennes on naisia. Kuitenkin suomalaisten tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on PISA- ja TIMMS-tutkimusten perusteella maailman kärkiluokkaa. Ovatko käsityksemme teknisten alojen työtehtävistä realistisia ja ajantasaisia? Tiedostammeko, että nykyisin tekniikan alan työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Palkkatasokin on usein kilpailukykyinen.