Naistech-projektisivun pääkuva

NAISTECH - naisvoimaa tekniikkaan

Naistech-hankkeessa pyritään lisäämään naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan. Mukaan toivotaan myös maahanmuuttajataustaisia naisia. Hankkeessa kannustetaan naisia hakeutumaan erityisesti kone-, automaatio-, talo- ja sähkötekniikkaan. Myös yrittäjyys on mahdollinen uravalinta.

Pinttyneet käsitykset esteenä

Tekniikka kuuluu sekä naisille että miehille. Suomessa teknologia-aloilla työskentelevistä vain viidennes on naisia. Kuitenkin suomalaisten tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on PISA- ja TIMMS-tutkimusten perusteella maailman kärkiluokkaa. Ovatko käsityksemme teknisten alojen työtehtävistä realistisia ja ajantasaisia? Tiedostammeko, että nykyisin tekniikan alan työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Palkkatasokin on usein kilpailukykyinen.

Katso TAMKin yliopettaja Pirkko Harsian haastattelu 8.3.2021 Yle Areenasta 

Pirkko Harsia Ylen haastattelussa
Pirkko Harsia Ylen haastattelussa

Hankkeen tavoite

Rohkaistaan ja tuetaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan alalle ja opintoihin sekä vaikutetaan valintoihin koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

Työskentelytavat

Kokoamme yhteistyöoppilaitosten opiskelijoista sekä työttömistä ja alaa vaihtavista naisista
kummiryhmiä, jolle järjestetään työpajoja, tsemppipajoja, koulutustilaisuuksia, webinaareja ja tutustumisia tekniikan alan yrityksiin.

Toimintaan kutsutaan mukaan myös kummiyrityksiä ja -toimijoita. Yritykset voivat esitellä toimintaansa, tarjota kummiryhmäläisille harjoittelu-, kesätyö- ja vaikkapa TET-paikkoja. Kummihenkilöt voivat esim. tukea kummiryhmän tyttöjä opinnoissa ja urasuunnitelmissa.

Hanke tuottaa opinto-ohjaajille ajanmukaista aineistoa hyödynnettäväksi opinto-ohjauksessa.