Nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä

Nainen jonka kasvoille heijastuu ohjelmointkoodia
Photo by ThisIsEngineering (Pexels)

Purkutalkoot-hankkeen vuonna 2019 julkaistussa loppuraportissa todetaan koulutus- ja ammattialojen sukupuolen mukaisen segregaation olevan poikkeuksellisen voimakasta Suomessa. Erityksen voimakasta koulutuspolkujen eriytyminen on nuorten siirtyessä peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle.

Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti on julkaistu vuonna 2019, mutta se on edelleen ajankohtainen. Erityisesti raportissa kiinnitetään huomiota toisen asteen koulutusvalintoihin ja kysytään, millaiset tekijät vaikuttavat nuorten koulutusvalintoihin. Purkutalkoot-hankkeen laaja-alaisena tavoitteena oli lieventää ja purkaa koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota. Purkutalkoot-hanke on siis tähdännyt pitkälti samoihin tavoitteisiin kuin Naistech-hanke.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa on julkaistu Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti: ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-805-2

Lue lisää Purkutalkoot-hankkeesta Valtioneuvoston sivustolta