Yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden kanssa

MATEAS-hanke otti maahanmuuttajataustaiset kokemusasiantuntijat mukaan kehittämistyöhön heti hankkeen alkumetreiltä lähtien. Eri kulttuureista ja kielialueilta tulleet kokemusasiantuntijat antoivat hankkeelle syvällistä ja monipuolista näkemystä ja osaamista, ajankohtaisen yhteiskehittämisen hengen mukaisesti.

Kokemusasiantuntijuuden käsitteen lähtökohdat voidaan jäljittää 2000-luvun alun Iso-Britanniaan, jossa haluttiin antaa uutta ja aktiivisempaa roolia terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjille.  Etsittiin ratkaisua palveluiden järjestämisessä esiintyviin ongelmiin, ja palveluiden käyttäjien osallistamisen nähtiin olevan vastaus vallitseviin haasteisiin.

MATEAS-hankkeelle koottiin ns. ydinryhmä kokemusasiantuntijoista, joiden kanssa hankkeen asiantuntijat kokoontuivat useita kertoja yhteisen pöydän ääreen.  Keskustelut olivat hyödyllisiä, ja hankkeen tulosten ajantasaisuus on paljon myös työskentelyyn osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden panoksen ansiota. Palveluiden käyttäjien näkökulman saaminen mukaan kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää.

Kokemusasiantuntijoiden saaminen mukaan MATEAS-hankkeeseen onnistui hyvin Tehostettu kotoutuminen eli TEKO -hankkeen kanssa tehdyn hankeyhteistyön kautta. TEKO-hankkeessa kouluttautuneet kokemusasiantuntijat olivat mukana MATEAS-hankkeen ydinryhmässä, koulutustilaisuuksissa ja videotuotannossa. Kokemusasiantuntijat kouluttivat  maahanmuuttajille pilottina mm. Terveyspalvelut Suomessa -koulutuksen.

Tällä hetkellä Suomessa kokemusasiantuntijat ovat valtakunnallisesti järjestäytyneet ja mukana palveluiden kehittämistyössä laajasti eri aloilla. MATEAS-hanke työskenteli kokemusasiantuntijoiden osaamisen tunnistaen. Kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuutta tulee hyödyntää yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, heiltä voi pyytää lausuntoja erilaisiin valmisteluihin, heitä kannattaa kutsua kehittämistilaisuuksiin ja työryhmiin ja tuoda heidän kokemuksiaan esille mediassa.

Marjo Harju
Mateas-asiantuntija
TAMK

Marjo Harju