Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutusmalli

Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutus mallinnetaan ja dokumentoidaan hankkeen aikana. Mallia rakennetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 koulutusten kokemusten sekä niistä saadun palautteen ja kehitysehdotusten pohjalta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat terveyspalveluiden ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Malli sisältää ohjeita ja koulutuksen rakenteita, joiden avulla voi kokreettisesti toteuttaa Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutuksia.

Hyödynnä ja toteuta oma koulutuksesi: Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutusmalli