Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmalli

Terveyspalvelut Suomessa -koulutus mallinnetaan ja dokumentoidaan hankkeen aikana. Mallia rakennetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 koulutusten kokemusten sekä niistä saadun palautteen ja kehitysehdotusten pohjalta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat terveyspalveluiden ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.