Toiminnot

MATEAS-hankkee viisi toimintoa ovat seuraavat:

1 Maahanmuuttajien polun kuvaaminen terveydenhuoltojärjestelmässä
  • Maahanmuuttajien terveyspalveluiden parissa työskentelevien toimijoiden kartoitus
  • Maahanmuuttajien polun kuvaaminen terveyspalveluiden asiakkaina
2 Auttaa maahanmuuttajia löytämään tarvitsemansa terveydenhuoltopalvelut
  • Perehdytysmallin rakentaminen suomalaisista terveyspalveluista maahanmuuttajille ja mallin pilotointi
  • Tukimateriaalia perehdytykseen
  • Karttapohjainen applikaatio ohjaamaan tarvittaviin terveyspalveluihin
  • Audiovisuaalinen materiaali (esim. videot) terveyspalveluiden käyttämisestä
  • Kuvakortit tilanteisiin, joissa yhteistä kieltä ei löydy
3 Monikulttuurisuuskoulutusta ja sen kehittämistä terveydenhuollon ammattilaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille
  • Monikulttuurisuuskoulutus ja pilotointi
  • Johdanto aiheeseen: Kaksi lyhytelokuvaa maahanmuuttajien tarinoista
4 Projektiorganisaatioiden asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen ja selkiyttäminen maahanmuuttajille
  • Kehittämistarpeiden tunnistaminen, palvelumallin kehittäminen ja pilotointi
5 Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien levittäminen