Ihmiset

Projektiryhmä

Tutta Tanttari

Marjo Harju

Nina Smolander

Taija Karhe

Helena Ruohotie

Varpu Lipponen

Jussi Pohjolainen

Päivi Hämäläinen

Helena Tirronen

Saynur Soramies

Milla Myrskog

Jenny Maaninka

Riitta Räisänen

Hanna Sulonen

Marwan Ibrahim Muhammed