Taustaa

Miksi MATEAS -hanketta tarvitaan?

Maahanmuuttajien terveydenhuolto on organisoitu Suomessa siten, että vastaanottokeskukset vastaavat turvapaikanhakijoiden terveyspalveluista ja oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat käyttävät kantaväestön kanssa samaa terveydenhuoltojärjestelmää. Käytäntö on osoittanut, että maahanmuuttajat hakeutuvat herkästi hakemaan terveyspalveluita akuuttihoidon yksiköistä, vaikka heidän terveydellinen tilanteensa ei sitä vaatisikaan. Tällöin terveydenhuoltopalvelut voivat jäädä heiltä saamatta ja tilanne on turhauttava myös terveydenhuollon ammattilaisille.