Omalle toimialueelle monikulttuurisuusvastaava

MATEAS-hankkeen yksi tavoite on kehittää ja selkeyttää mukana olevien organisaatioiden asiakas- ja palveluprosessia maahanmuuttajien kohtaamisessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistui syksyllä 2018 MATEAS-hankkeen järjestämiin alkuvaiheen työpajoihin, joissa etsittiin ja tunnistettiin näitä organisaation kehitystarpeita.

Aika nopeasti kävi ilmi, että suurin haaste maahanmuuttajia palveltaessa ovat kielelliset pulmat. Tulkin käyttö kommunikaatiossa heikkokielisten maahanmuuttajien kanssa on keskeinen, koska näin turvataan asiakkaalle hyvää ja turvallista hoitoa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä tulkkipalvelut ja Intranetistä löytyy monikulttuurisuuslaatikossa tiedot muun muassa tulkin kanssa työskentelemisestä. Kuitenkin monille terveydenhuollon ammattilaisille tietojen löytäminen tulkkipalvelujen käytöstä on hankalaa.

Eri kulttuureista tulleiden asiakkaiden palvelun parantamiseksi ja ammattilaisten työskentelyä helpottamiseksi kehitimme toimialueittain monikulttuurisuusasioista vastaavalle henkilölle uudenlaisen työnkuvan. Tarkoitus on pitää monikulttuurisuuteen liittyvät asiat esillä omalla toimialueella. Toimialuevastaavat vahvistavat tiedotusta ja opastavat esimerkiksi esittelemällä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Intranetissä olevaa monikulttuurisuuslaatikkoa, josta löytyy paljon tietoa ja työkaluja maahanmuuttajien kohtaamiseen, kuten esimerkiksi tulkin käytöstä. Lisäksi toimialuevastaavat kertovat ja tiedottavat monikulttuurisuuteen liittyvistä koulutuksista oman toimialueensa terveydenhuollon ammattilaisille.

Saynur Soramies
Mateas-asiantuntija
PSHP

 

Saynur Soramies