Huokaus tarjoaa keskusteluapua maahanmuuttajille

Huokaus tarjoaa keskusteluapua maahanmuuttajataustaisille henkilöille haastavaan elämäntilanteeseen uskonnollisesta taustasta riippumatta. Huokaus on paikka, jossa saa turvallisesti keskustella ammattilaisen kanssa elämän isoista ja pienistä huolista. Huokauksen palvelumallia on kehitetty palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän kanssa.

Huokaukseen voi tulla, kun osaa muutaman sanan suomen kieltä. Keskustelun apuna käytetään kuvia, piirtämistä ja esineitä havainnollistamaan erilaisia tilanteita. Voimia ja toivoa tulevaisuuteen etsitään yhdessä. Osallistuminen toimintaan on ilmaista. Lisäksi Huokauksella on toimivat nettisivut, joiden kautta saa tietoa toiminnasta ja voi myös hakea keskusteluapua.

Huokauksessa maahanmuuttaja saa luottamuksellista, matalan kynnyksen keskusteluapua asiantuntijoilta.

Hyvällä yhteistyöllä on saatu aikaiseksi uusi palvelu maahanmuuttajien keskusteluavun tarpeeseen. Toiminta on alussa ja kehittyy vielä. Palvelun markkinoinnissa on käytetty hyödyksi kehityspilotissa mukana olleita organisaatioita ja MATEAS-hankkeen verkostoja.

MATEAS-hankkeen yhtenä toimintona on ollut projektiorganisaatioiden asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen ja selkiyttäminen maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien tarpeita keskusteluapuun on pohdittu hankkeen järjestämissä workshopeissa yhdessä maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Palvelun kehittämisessä on huomioitu erityisesti maahanmuuttajataustaisten kokemusasiantuntijoiden ääni.

http://www.huokaus.fi/

Hanna Sulonen
Mateas-asiantuntija

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä

Hanna Sulonen