Tulkkilääkäritoiminta Hervannan terveysasemalla

MATEAS-hankkeessa on kumppaniorganisaatioiden kanssa käynnistetty kehittämisprosesseja. Tarkoituksena on ollut kehittää asiakas- ja palvelumalleja, sekä tunnistaa kehittämistarpeita. Tampereen kaupungin kehittämisprosessiksi valikoitui tulkkilääkäritoiminta.  Aiheen valinnassa käytettiin työpajatyöskentelyä, johon osallistui edustajia terveysaseman useasta eri ammattikunnasta.

Hervannan terveysasemalla tulkkien tarve vastaanotoilla on suuri ja tulkkien tilaaminen usein aikaa vievää.  Tähän haluttiin muutosta ja parannusta. Syksyllä 2018 aloitettiin niin sanottu tulkkipilotointi. Tämä tarkoitti sitä, että tietyille kiireettömille lääkäriajoille varattiin tulkki jo etukäteen valmiiksi. Kieliksi valikoituivat arabian ja darin kielet.  Aluksi arabian tulkillisia lääkärin vastaanottoaikoja oli kolme tiistaisin ja torstaisin. Darin kielen tulkki oli varattuna kolmelle lääkäriajalle kerran viikossa torstaisin. Tulkit saapuivat asemalle puolituntia ennen lääkäriaikojen alkua, jotta hoitajilla olisi mahdollisuus myös hyödyntää heitä.

Tulkkikäytännön käyttöönoton arviointia ja tulokset

Tulkkipilotoinnin väliarvio pidettiin marraskuussa 2018.  Tulkkikäytännöstä tullut palaute oli sekä positiivista, että negatiivista. Tulkillisten aikojen koettiin helpottavan ajanvaraustyötä. Tulkkikeskuksen ajanvarausnumeroon jonottaminen väheni merkittävästi. Toisaalta lääkärit kokivat kolmen perättäisen tulkillisen vastaanoton ajoittain haasteellisena. Tulkin hyödyntäminen hoitajien taholta puolen tunnin ajan ennen lääkäreiden vastaanottojen alkamista oli erittäin vähäistä. Osittain siksi, että osalla hoitajista oli tähän aikaan oma puhelintunti ja osalla lounastauko. Lisäksi kritiikkiä ja keskustelua herätti se, ettei etukäteen varatun tulkin sukupuolta tiedetty ennalta eikä siihen pystytty vaikuttamaan. Tämä johti muutamien vastaanottojen viime hetken peruuntumiseen, koska asiakas koki, että tulkki on väärää sukupuolta. Tämä aiheutti runsaasti keskustelua. Pohdittiin sitä, onko mahdollista saada uutta aikaa, jos on tulkin sukupuolen vuoksi jättänyt lääkäriajan käyttämättä.

Muutamia muutoksia tehtiin käytäntöihin. Tulkilliset ajat jaettiin lääkäreiden työlistoissa useammalle lääkärille niin, ettei yhdelle tullut kolmea perättäistä tulkillista vastaanottoa. Lisäksi poistettiin käyttämättä jäänyt puolituntia tulkin aikaa ennen lääkärivastaanottoja.

Tulkkipilotoinnin loppuarvio pidettiin helmikuussa 2019. Darin kielen tulkkiaikojen kysyntä oli vähentynyt, joten näitä aikoja päätettiin vähentää. Arabian kielen tulkkiajat säilyivät ennallaan.

Tulkkilääkäritoiminnassa nähtiin enemmän plussia kuin miinuksia, joten käytäntöä päätettiin jatkaa Hervannan terveysasemalla myös pilotoinnin päätyttyä.

Milla Myrskog
Mateas-asiantuntija
Tampereen kaupunki

Milla Myrskog