Missä on terveysasemani? - Kartta-applikaation aika

Missä on oma terveyskeskuksesi tai hammaslääkärisi? Tähän kysymykseen vastaaminen voi olla kenelle tahansa vaikeaa. Maahanmuuttaneille tämä on haaste, johon MATEAS-hankkeessa kehitetty kartta-applikaatio tuo uuden apuvälineen. Kartta-applikaatiosta löytyvät Pirkanmaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopaikat sekä yksityisen sektorin palveluntarjoajat. Sovellukset vaativat kuitenkin vielä järjestelmälliset testaukset ennen käyttöönottoa.

Terveyspalvelujen tarjonta on Pirkanmaalla monipuolista. Julkisen sektorin terveysasemia ja hyvinvointipisteitä on 48 ja terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille on yleistä. Kolmannen sektorin toimijat ovat laaja-alaisesti edustettuina, ja ne kattavat tärkeitä terveydenhuollon osa-alueita. Erilaisten potilasjärjestöjen toiminta on Pirkanmaalla vilkasta. Lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tukipalvelut ovat hyvin edustettuina. Useat toimijat tarjoavat mielenterveyden tukipalveluja tai päihteiden ja huumeiden käytön lopettamiseen tähtäävää apua. Nämä palvelut tulee kuitenkin löytää. Tähän ongelmaan voi MATEAS-hankkeessa kehitetty terveyspalvelujen kartta-applikaatio tuoda ratkaisun.

Kartta-applikaation idea syntyi käytännön tarpeesta. Pirkanmaan terveyspalvelujen tuottajilla heräsi huoli, osaavatko maahanmuuttaneet käyttää terveyspalveluita asianmukaisella tavalla. Luonnollinen osa tätä taitoa on löytää oma terveysasema, oma hammaslääkäriasema tai sairaalan päivystys. Yhtä luonnollinen osa terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä on tietää, milloin kuuluu mennä perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin. Molempiin tarpeisiin vastataan MATEAS-kartta-applikaatiossa.

MATEAS-kartta-applikaatio on Google Map -pohjainen karttasovellus. Sovellukseen on viety Pirkanmaalla toimivien perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja 3. sektorin terveydenhuollon toimijoiden sijaintitiedot. Palveluntarjoajat löytyvät sovelluksen karttanäkymästä terveyspalvelujen hakutoiminnon tai värikoodattujen karttamerkkien kautta. Lisäksi lähimmän palveluntarjoajan sijainti voidaan hakea käyttäjän oman sijainnin kautta. Sijaintitietojen lisäksi palveluntarjoajien tiedoista löytyvät osoite, puhelinnumero ja mahdollinen nettisivujen linkki.

Tukeakseen terveyspalvelun käytön oppimista MATEAS-kartta-applikaatiossa on kerrottu suomalaisesta terveysjärjestelmästä. Tietoa-osiosta löytyvät lyhyet selitykset perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yksityisestä terveydenhuollosta ja järjestöistä. Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän palveluita on myös avattu. Terveysaseman, sairaalan, synnytyssairaalan, hammaslääkärin, neuvolan ja mielenterveyspalveluiden käyttö on kerrottu ytimekkäästi. Erilaisten järjestöjen (esim. potilasjärjestöt, lapsiperheiden tai läheistensä menettäneiden tulipalvelut) toiminta-alasta ja -periaatteista on myös laadittu yleiset kuvaukset. Kartta-applikaatiossa on merkittynä ne Pirkanmaalla toimivat järjestöt, joilla on fyysinen toimipiste.

Sovelluksen ominaisuuksia testattiin syksyllä 2019. Ryhmä maahanmuuttaneita miehiä testasi sovellusta ja antoi käyttäjäpalautteen. Osan suomenkielentaito oli vaatimaton, joten tieto sovellukseen tulevista kieliversioista koettiin tarpeelliseksi. Kartta-applikaation käyttö vaati testaajien mielestä harjoittelua, mutta tuntui lopulta helpolta. Ulkoiset ominaisuudet miellyttivät, samoin laajat palveluntarjoajien tiedot. Sovellukseen toivottiin hakusanatoimintoa, reittiohjeita ja aukioloaikoja. Kehitysehdotuksia olivat: tarkemmat karttarajaukset kaupunginosien mukaan, keskitystoiminto ja palveluntarjoajien kuvaukset.

Kokonaisuutena käyttäjäpalaute oli rohkaisevaa, koska testaajat pyysivät meidät esittelemään sovellusta heille uudelleen. Tällä hetkellä MATEAS-kartta-applikaatio on demoversio ja sovellukset vaativat järjestelmälliset testaukset ennen käyttöönottoa. Voisiko Mobiili-appi ratkaista terveyspalveluiden asianmukaisen käytön haasteita? Uskomme näin.

Nina Smolander
Mateas-asiantuntija
TAMK