BioÄly projekti päätty

BioÄly logo. Piiretty lehtipuu, jonka lehtienpäällä lukee BioÄly

BioÄly -projekti päättyy 31.3.2022. Projektin nettisivut pysyvät auki useita vuosia projektin päättymisen jälkeen. Materiaalipankissa on luettavissa runsaasti esitelmiä ja muuta tietoa projektin ajalta, mm. BioÄlyn tiekartta projektin aihealueilta sekä linkkejä muiden projektien tuottamiin tiekarttoihin.

BioÄly-projekti kiittää kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita seminaaareihin, workshoppeihin ja pilot-hankkeisiin osallistumisesta. Kiitos myös PIHI-hankkeelle hyvin toimineesta yhteistyöstä.

BioÄly kiittää Pirkanmaaliittoa rahoituksesta, opastuksesta ja yhtesityöstä.