Biopohjaiset älykkäät ratkaisut -teeman ympärillä on tehty useita tiekarttoja eri projektien yhteydessä muissa organisaatioissa. Alla on linkit näihin tiekarttoihin. Suurin osa on vapaasti saatavilla, mutta jotkin tiekarttadokumentit vaativat jäsenyyden alan järjestöön tai ovat ostettavissa. Tyypillisesti näissä tiekartoissa esitetään projekti, jonka yhteydessä tiekartta on tehty, aihepiirin nykytilaa sisältäen haasteet ja esitetään suosituksia ja toimintasuunnitelmaehdotuksia tuleville vuosille.