BioÄly-hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on toteuttaa pilottihankkeita yritysten kanssa. Pilotissa luodaan tuote-/palvelukonsepti ja feasibility study, joka sisältää pilotin tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti uusien teknologioiden kaupallisen potentiaalin tunnistamista, teknologian kypsyyden ja liiketoimintavaikutusten arviointia ja tai mahdollisten vaadittavien jatkokehitystoimenpiteiden määrittelyä tukien yritysten suunniteltavien investointipäätösten tekemistä. Tällä sivulla esitetään yhteenvedot tehdyistä pilottihankkeista.

Aulis Lundell Oy

Aulis Lundell Oy valmistaa tila- ja rakenneratkaisuja tuomalla huomattavaa lisäarvoa asiakkailleen monilla teräsrakenteisilla ratkaisuilla sekä jatkojalostetuilla profiilituotteilla kuten elementeillä. Seinän sisään piiloon menevä Liune-ovi on yrityksen lippulaivatuote ja Liune-ovet ovat tärkeässä roolissa Aulis Lundell Oy:n Lohjan asuntomessuille 2021 suunnittelemassa ekologista rakentamista tukevassa Pyörre-messutalossa. BioÄly -projekti toteuttaa Aulis Lundell Oy:n kanssa pilot-hankkeen, jossa tuotetaan uusia toimintoja biomateriaaliratkaisuilla Pyörre -messutaloon liittämällä Liune-oveen biopohjainen sähköä johtava nanokomposiittimateriaalista valmistettu lämmityselementti. Lämmityselementti integoidaan Liune-oven peileihin ja sillä tuotetaan matalan lämpötilan mukavuuslämpöä. Tarkempia tietoja löytyy oheisesta tiedotteesta.

Linkki: Aulis Lundell Oy

Linkki: Lohjan Asuntomessut 2021 nettisivuille

Erillinen tiedote:

Lundell-pilotti_tiedote-BioÄly (pdf)

 

Iscent Oy

BioÄly-projekti toteutti ylöjärveläisen Iscent Oy:n kanssa pilot-hankkeen, missä keskityttiin testaamaan ekologisempia biomuoveja vaihtoehtona nykyisille öljypohjaisille muoveille. Iscent Oy tuottaa kehittämällään suuren volyymin kustannustehokkaalla tuotantoteknologialla, joka perustuu kuumapuristustekniikkaan, paperin tai kalvon pinnalle valoataittavia hologrammeja, joita käytetään erilaisten pakkausratkaisujen koristeluun sekä tuomaan erilaisia 3D- ja valontaittumisefektejä etiketteihin ja pakkauksiin. Hologrammeilla aikaan saatavat valoefektit ovat suosittuja efektejä, joilla tuotevalmistajat haluavat luoda erikoistehosteita ja erottua kilpailijoista. Iscentin teknologialla voidaan tehdä myös paljaalle silmälle näkymättömiä mikrokuvioita, jotka tekevät pakkauksesta vaikean väärentää.

Kohdesovelluksena pilotissa oli kuumapuristustekniikalla paineen ja lämmön avulla muovin pintaan tuotettavat hologrammit. Hankkeen aikana testattiin hologrammien alustoina useita erilaisia biomuoveja, kuten PLA, selluloosa-asetaatti ja PLA-polyesteriseos, joiden havaittiin olevan herkkiä ja haastavia kuumapuristustekniikan olosuhteille. Testeissä havaittiin puristusolosuhteiden vaikuttavan voimakkaasti hologrammien laatuun sekä biomuovien dimensiopysyvyyteen. Oikeilla olosuhdevalinnoilla tuotettiin hyviä hologrammeja biopolymeeripohjaisille muoveille.

Linkki: Iscent Oy

 

Kiilto Oy

Kiilto Oy on suomalainen perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia ja vuoteen 2080 ulottuva visio. Kiilto kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto panostaa toiminnassaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotyöhön työllistäen yhdessätoista eri maassa lähes 1000 ammattilaista.

Tampereen yliopisto ja Kiilto Oy toteuttivat yhteistyössä pilot-hankkeen osana BioÄly-projektia. Pilotissa tutkittiin painotekniikoilla valmistettuja venymäantureita ja niiden suorituskykyä osana talojen rakenneteknisiä ratkaisuja.

Linkki: Kiilto Oy

 

Wipak Oy

BioÄly toteutti pilot-projektin yhdessä Nastolassa ja Valkeakoskella pakkausratkaisuja elintarvikkeille ja sairaalatarvikkeille tuotavan Wipak Oy:n kanssa. Pilot-projektissa tutkittiin uusien biopohjaisten muovien ominaisuuksia, työstettävyyttä ja soveltuvuutta vaativiin pakkauskalvoratkaisuihin. Tampereen yliopiston ekstruusiolinjaa hyödynnettiin Wipakin tutkimuksissa.

Linkki: Wipak Oy