Hankkeessa on demonstroitu case-esimerkkien kautta erilaisia biopohjaisia älykkäitä ratkaisuja ja osoitettu niiden potentiaalia ekosysteemin toimijoille. Demot linkittyvät osittain pilottihankkeisiin, mutta mukana on myös itsenäisia esimerkkejä.

Demon nimi Kuvaus
Salmiakki Lämmityselementti
Patteri-demo Biopohjainen sähköpiiri
Joustava kalvo Biopohjainen joustava kalvo MFC-CMC-E330
CNC avaus Kuivatun CNC:n uudelleenavaus fibrillaattorilla
PLA-anturi Pilotti-linjastolla valmistetun PLA-kalvon pietsosähköisyysmittaukset
MFC-anturi In-house MFC:stä valmistettujen kalvojen pietsoherkkyysmittaukset
MFC kalvonvalmistus Tasomaisten MFC-kalvojen valu ja haihdutus
MFC fibrillointi MFC-massojen fibrillointi
MFC:n R2R pinnoitus MFC pinnoitetaan radalle (R2R)
Biopohjainen muovipäällyste Biopohjainen muovipäällyste kartongille tai paperille
Biopohjainen muovikalvo Biopohjainen muovikalvo
MFC-CNC-kalvo Onnistuneesti valmistettu MFC-CNC-komposiittikalvo
Silkkipainaminen MFC-kalvolle Grafiitti- ja hopeamusteilla johtavia kuvioita MFC-kalvolle
Metallipinnoite MFC-kalvolle Alumiinin tyhjöhöyrystys MFC-kalvolle
InkJet Printtaus MFC-kalvolle Hopeamusteilla johtavia kuvioita MFC-kalvolle
InkJet Printtaus biomuovilla päällystetylle kuitumateriaalilla Hopeamusteilla johtavia kuvioita biopohjaisella muovilla päällystetyille kuitumateriaaleille
CNC:n jauhamisen testaus CNC:n jauhamisen testaus
MFC-massan valmistaminen huokoisiin kalvoihin MFC-massan valmistaminen huokoisten kalvojen valmistamista varten
Cu-mustetestit kuitupohjaisille materiaaleille Cu-mustetestit kuitupohjaisille materiaaleille
MFC-ALD-anturi ALD-pinnoitettu MFC-kalvoanturi printatuilla elektrodeilla
Biopohjaisten pietsomateriaalien arviointi Biopohjaisten pietsomateriaalien arviointi, jossa on vertailtu biopohjaisia ja ei-biopohjaisia vaihtoehtoja

BioÄly-Demot-Pietso (pdf)