De minimis -tuki BioÄly -projektissa

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee EU Komission asetus n:o 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta –  esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu kuten tutkimustyö, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tästä johtuen tuki on nimeltään vähämerkityksinen tuki eli de minimis. Koska tuki katsotaan vähämerkitykselliseksi, siitä ei myöskään tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Suomessa de minimis -tukea myöntävät esim.  kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Business Finland, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän. Tukiviranomaisen on ennen de minimis -tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja kahden aikaisemman verovuoden aikana saamat muut de minimis –tuet. Tukipäätöksen on sisällettävä de minimis –asetuksen mukaiset tiedot. Tuen myöntämistä koskevat tiedot on säilytettävä 10 vuoden ajan.

BioÄly projektin de minimis –tuki tulee Pirkanmaan Liiton kautta. BioÄly –projektissa tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksellä on toimintaa Pirkanmaalla ja sekä suomalainen Y-tunnus.

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (eli kuluva vuosi ja kaksi edellistä verovuotta). Huomioon otetaan aina jokaisena tarkastelujakson vuonna myönnetty tuki eli ajankohta, kun yritykselle on annettu laillinen oikeus tukeen. Merkitystä ei ole sillä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu.

Konsernitasolla, samassa jäsenvaltiossa toimivaa emo- ja tytäryhtiötä käsitellään yhtenä yrityksenä, ja niiden saamat tuet lasketaan yhteen.

 

Tietoa De minimis tuesta