BioÄly logo. Piiretty lehtipuu, jonka lehtienpäällä lukee BioÄly

BioÄly

Biopohjaiset Älykkäät Ratkaisut Yhteistyöalusta Kiertotalouden Alueellisena Vahvistajana -projektin tavoitteena on tarjota ratkaisuja bio- ja kierto-talouteen liittyviin haasteisiin, kuten uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistämiseen, materiaalien tehokkaampaan käyttöön ja vähähiilisten ratkaisuiden kehittämiseen pilotoimalla yritys-lähtöisesti tuote- ja palvelukonsepteja yhteistyössä yritysten kanssa sekä luoda tieto- ja osaajavaranto – tietopankki projektin osaamisalueen teknologioista ja niihin liittyvistä osaajista.

BioÄly-projektin tavoitteita ja tuotoksia

BioÄly-projekti alkoi 2018 kolmivuotisena projektina tavoitteinaan määritellä yrityslähtöisesti tuote- ja palvelukonsepteja ja pilotoida niitä yhteistyössä yritysten kanssa sekä toteuttaa useita teknologiademoja projektin verkoston yhteistyökumppaneille. Toisena päätavoittena projetissa on luoda tieto- ja osaajavaranto, eli koota yhteen yhteistyöverkosto ja tietopankki. Tietopankin kautta olennainen tieto ja osaaminen helposti saavutettavissa. Osana tietopankkia BioÄly julkaisee myös tiekartan, joka toimii osana BioÄly-ekosysteemin tietämyksen luontia ja hallintaa. Tiekartassa käsitellaan älykkäiden ratkaisujen kehitysprosessia, nykytilaa, haasteita sekä kootaan yhteen teknilogioita.

BioÄlyn tutkimus- ja kehitysalueella tavoitellaan aidosti moniteknistä ja monitieteellistä otetta, jolla on mahdollista tarjota ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen liittyviin haasteisiin, kuten uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistämiseen, materiaalien tehokkaampaan käyttöön sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Hankkeessa yhdistetään osaamista modernista elektroniikasta, materiaali- ja pakkaustekniikasta, nano- ja biomateriaaleista, prosessikemiasta sekä arvontuotosta biotaloudessa.

BioÄly järjestää projektin aikana vuosittain vähintään kaksi seminaaria sekä niiden yhteydessä workshopeja tutkimuslaitosten, yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kesken. Näissä tilaisuuksissa on kaikkien osallistuvien toimijoiden mahdollista saada ja jakaa tietoa erilaisista mielenkiintoisista aiheista ja hankkeista, verkostoitua uusien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä osallistua aktiivisesti workshop-työskentelyyn.

 

BioÄly -projektin osa-alueet, osallistujat ja eteneminen esitettynä kaaviona