Tampereen yliopiston BioÄly-hankkeessa kehitellään kiertotalouden biopohjaisia tuote- ja palvelukonsepteja, joita testataan alueen yrityksissä. Biopohjaisille ratkaisuille on kysyntää monella teollisuudenalalla ja tämä monitieteinen hanke onkin herättänyt kiinnostusta koko maan laajuisesti.

Taustaa

BioÄly-projekti alkoi 2018 kolmivuotisena projektina ja jatkui 2022 maaliskuun loppuun. Hankkeessa oli mukana 5 tutkimusryhmää Tampereen yliopiston kolmesta eri tiekunnasta. Projektiin osallistuneet ryhmät MOL: Johanna Lahti (koordinaattori), Juuso Toriseva, AUT: Tomas Björqvist, Sanna Siljander, ELT: Matti Mäntysalo, Jari Keskinen, Hanna Christophliemk, MEI: Tero Juuti ja Jarkko Pakkanen ja BMT: Sampo Tuukkanen ja Arno Pammo.

 

Tavoite ja tehtävät

BioÄly-projektin tavoitteena on määritellä yrityslähtöisesti tuote- ja palvelukonsepteja ja pilotoida niitä yhteistyössä yritysten kanssa sekä toteuttaa useita teknologiademoja projektin verkoston yhteistyökumppaneille. Toisena päätavoitteena projektissa on luoda tieto- ja osaajavaranto, eli koota yhteen yhteistyöverkosto ja tietopankki. Tietopankin kautta olennainen tieto ja osaaminen helposti saavutettavissa. Osana tietopankkia BioÄly on julkaissut myös tiekartan, joka toimii osana BioÄly-ekosysteemin tietämyksen luontia ja hallintaa. Tiekartassa käsitellään älykkäiden ratkaisujen kehitysprosessia, nykytilaa, haasteita sekä kootaan yhteen teknologioita.

BioÄlyn tutkimus- ja kehitysalueella tavoitellaan aidosti moniteknistä ja monitieteellistä otetta, jolla on mahdollista tarjota ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen liittyviin haasteisiin, kuten uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistämiseen, materiaalien tehokkaampaan käyttöön sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Hankkeessa yhdistetään osaamista modernista elektroniikasta, materiaali- ja pakkaustekniikasta, nano- ja biomateriaaleista, prosessikemiasta sekä arvontuotosta biotaloudessa.

BioÄly järjestää projektin aikana vuosittain seminaareja sekä niiden yhteydessä workshopeja tutkimuslaitosten, yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kesken. Näissä tilaisuuksissa on kaikkien osallistuvien toimijoiden mahdollista saada ja jakaa tietoa erilaisista mielenkiintoisista aiheista ja hankkeista, verkostoitua uusien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä osallistua aktiivisesti workshop-työskentelyyn.

 

Vaikuttavuus

BiöÄly-hankkeessa rakennetaan Pirkanmaalle yhteistyöalustaa kiertotalouden biopohjaisille älykkäille ratkaisuille. Hankkeen tavoitteena on myös luoda tietopankki alan teknologioista ja niihin liittyvistä osaajista.

Yritysten kanssa tehtävien yhteistyöpilottien tarkoituksena on tunnistaa ja viedä eteenpäin lupaavia teknologioita ja arvioida niiden teknologista valmiustasoa ja kaupallisia mahdollisuuksia. Pilotit tarjoavat yrityksille uusinta tietoa, verkostoja sekä turvallisemman mahdollisuuden uusiin investointeihin.

BioÄly-hankkeessa on tähän mennessä demonstroitu ja pilotoitu useita biomuovi- ja selluloosapohjaisia materiaaliratkaisuja erilaisiin sovelluksiin.

 

Rahoittajat

Pirkanmaan Liitto ja Tampereen Yliopisto