kuva: Joni Sivonen, ikonit: Freepik.com

Vapaan sivistystyön opinto­koko­naisuus

Ota vapaa sivistystyö haltuun! Perehdy vapaan sivistystyön kokonaisuuteen tutkimusta ja kokemusta yhdistäen.

Vapaan sivistystyön traditiot ja nykymuodot haltuun

Vapaan sivistystyön virtauksia -opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin. Opinnot toteutetaan yhdistelmäopetuksena, jossa kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tutkinto-opiskelijat ja vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijät voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan.

Opinnoissa syvennytään vapaaseen sivistystyöhön siten, että teoreettiset näkökulmat nivoutuvat käytännön työhön ja alan ajankohtaisiin ilmiöihin. Vapaan sivistystyön tehtäviä, käytäntöjä ja tulevaisuutta tarkastellaan osana koulutusalan kokonaisuutta.

Vapaa sivistystyö on osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Opinnoissa työstetään mm. sitä, miten yhteiskuntaa uudistava oppiminen ja kansalaiskasvatus vapaassa sivistystyössä toteutuvat – tai voisivat toteutua. Ajankohtaisia aiheita ovat aikuisten perustaitokoulutus ja kotoutumistyö sekä ekososiaalinen sivistys.