kuva: Joni Sivonen, ikonit: Freepik.com

Vapaan sivistystyön opinto­koko­naisuus

Opintokokonaisuus pilotoitiin syksyllä 2020.

Vapaan sivistystyön traditiot ja nykymuodot haltuun

Vapaan sivistystyön virtauksia -opintokokonaisuus perehdytti opiskelijat vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin. Opinnot toteutettiin yhdistelmäopetuksena, jossa kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tutkinto-opiskelijat ja vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijät voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan.

Opinnoissa syvennyttiin vapaaseen sivistystyöhön siten, että teoreettiset näkökulmat nivoutuivat käytännön työhön ja alan ajankohtaisiin ilmiöihin. Vapaan sivistystyön tehtäviä, käytäntöjä ja tulevaisuutta tarkasteltiin osana koulutusalan kokonaisuutta.

Vapaa sivistystyö on osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Opinnoissa työstettiin mm. sitä, miten yhteiskuntaa uudistava oppiminen ja kansalaiskasvatus vapaassa sivistystyössä toteutuvat – tai voisivat toteutua. Ajankohtaisia aiheita olivat aikuisten perustaitokoulutus ja kotoutumistyö sekä ekososiaalinen sivistys.