Opiskelu

Opintojakso pilotoitiin syksyllä 2020.

Opintojen sisällöt ja aikataulutus

Opinnot oli rakennettu teemallisiksi kokonaisuuksiksi, moduuleiksi. Ajallisesti moduulit 1-4 toteutuivat peräkkäin syksyn 2020 aikana ja moduulin 5 voi opiskella joustavasti verkko-opintoina syys-marraskuun aikana. Tutustu moduulien sisältöihin ja jaksotukseen tarkemmin alasivulla.

Opetusjärjestelyt

Opetus järjestettiin verkko-opetuksena. Opintojen lähijaksot pidettiin reaaliaikaisena verkko-opetuksena, ja niihin osallistuminen oli pakollista. Muuten opiskelu onnistui joustavasti paikasta riippumatta verkko-oppimisympäristö Moodlessa ja muiden mahdollisten verkkosovellusten avulla. Opintoihin sisältyi myös käytännön tutustuminen vapaan sivistystyön oppilaitokseen.