Vapaan sivistystyön työntekijöiden hakuaika opintoihin on alkanut

kuva: Alex Samuels / Unsplash

Vapaan sivistystyön työntekijät voivat hakea Vapaan sivistystyön virtauksia -opintoihin ajalla 4.5.-7.6.2020 (HUOM.! Hakuaikaa pidennetty). Ensimmäistä kertaa järjestettävät opinnot käynnistyvät 25.8.2020 ja kestävät koko syyslukukauden.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaan sivistystyön työntekijöille ja kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijoille, jotka opiskelevat yhdessä vertaisoppivissa sekaryhmissä.

Sukellus vapaan sivistystyön kokonaisuuteen ja alan kehittämiseen

Opinnot perehdyttävät vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin. Opinnoissa syvennytään toimialaan sekä teoreettisten näkökulmien että käytännön työn ja alan ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Vapaan sivistystyön tehtäviä, käytäntöjä ja tulevaisuutta tarkastellaan osana koulutusalan kokonaisuutta ja suhteessa kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

Opintokokonaisuudessa kouluttajina ja oppimisen virittäjinä toimivat niin yliopiston kuin vapaan sivistystyön kentän asiantuntijatkin.

Hae mukaan!

Vapaan sivistystyön työntekijät voivat hakea mukaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 7.6.2020 mennessä. Yliopiston tutkinto-opiskelijat taas ilmoittautuvat opintoihin myöhemmin (5.-19.8.) Sisussa. Opinnot ovat osallistujille maksuttomat.

Opintokokonaisuus on suunniteltu ja toteutetaan Tampereen yliopistonVapaa Sivistystyö ry:n ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin yhteistyönä.

Tutustu opintojen sisältöihin tarkemmin näillä verkkosivuilla.

Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta:

koulutussuunnittelija Mari Tapio, Kansalaisfoorumi

mari.tapio@kansalaisfoorumi.fi