Opinnot käynnistyivät verkossa yhteisen ihmettelyn äärellä

Kuvassa on Padlet-seinä, johon opiskelijat saivat ryhmissä lisätä kuvana näkemyksensä vapaasta sivistystyöstä juuri nyt

Vapaan sivistystyön virtauksia -opintojakso on nyt alkanut. Koronatilanteen takia opinnot käynnistettiin Zoom-tapaamisella, jota ennen opiskelijat ja koordinaattorit kävivät jo lyhyesti esittäytymässä opintojakson Moodle-alueella. Opinnot aloitti yhteensä 24 opiskelijaa, joista 9 on yliopisto-opiskelijoita ja 15 vapaan sivistystyön kentän työntekijöitä.

Ensimmäisessä opetuspäivässä Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén johdatteli meidät keskusteluluennossaan vapaan sivistystyön virtausten ääreen: millä tavalla sivistyskäsitykset ja vapaa sivistystyö ovat aiemmin olleet ja ovat nykyään aikansa peilejä, ja miten vapaa sivistystyö suhteutuu muun muassa jatkuvan oppimisen diskurssiin sekä ekososiaalisen maailmankuvan rakentamiseen.

Vertaisoppimisen ja ryhmätyöskentelyn makuun päästiin heti

Luennon lisäksi opiskelijat pääsivät heti kiinni ryhmätyöskentelyyn. Iltapäivällä he tutustuivat koko syksyn ajan yhdessä työskentelevään vertaisoppivaan pienryhmäänsä ja tuottivat yhteiselle Padlet-seinälle oman ryhmänsä näkemyksen vapaasta sivistystyöstä juuri nyt (ks. kuva).

Vaikka kohtaaminen ihan kasvotusten olisi tietysti ollut parhainta, myös verkkovälitteisesti saimme vahvan kokemuksen toistemme läsnäolosta ja vuorovaikutus onnistui hyvin näinkin. Tästä on hyvä jatkaa!

Vapaan sivistystyön virtauksia -opintokokonaisuus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Opintojaksolla kokeillaan yhdistelmäopetusta, jossa yliopiston kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tutkinto-opiskelijat ja vapaan sivistystyön kentällä toimivat ammattilaiset opiskelevat yhdessä sekaryhmissä. Opintojakson oppimateriaaleja ja luentoja tuottamaan on koottu lähes 20 vapaan sivistystyön asiantuntijaa, ammattilaista ja tutkijaa. Pilottihanke toteutetaan Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n, Vapaa Sivistystyö ry:n ja Tampereen yliopiston yhteistyönä osana yliopiston jatkuvan oppimisen kärkihanketta.