Virtual Platform for Medical Device Training

Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu.

Hanke on päättynyt 30.9.2023.

Hankkeen esittely

Potilashoidossa käytettävien lääkinnällisten laitteiden turvallinen ja osaava käyttö ovat ensiarvoisen tärkeää niin potilaalle/asiakkaalle kuin hoitohenkilökunnalle.

Hankkeessa tuotettuja tuloksia pyritään hyödyntämään laajalla tasolla sote-ammattilaisten digitaalisten taitojen parantamiseen ja terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamisen varmentamiseen. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Turun yliopisto sekä Vaasan Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus.

Hankkeessa tuotetaan osaamisen varmistamiseen, koulutuksiin ja perehdytyksiin uudenlaisia pedagogisia ja virtuaalisen (virtual reality, VR) ja lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)