SoteXR-iltapäivä Nokia Arenan Paidia-tilassa 24.10.2022

ESR-rahoitteinen Virtual Platform for Medical Device Training -hanke järjesti Tampereen ytimessä, uuden Nokia Arenan Paidia-tilassa SoteXR -iltapäivän, jossa kuultiin alan asiantuntijoita sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta puheenvuorojen ja paneelikeskustelun merkeissä.

Tilaisuuden aluksi hankkeemme asiantuntijoihin kuuluva Sari Lintunen esitteli VPMDT-hankkeen taustan ja tavoitteet, sekä niiden nivoutumisen STM:n tuottamaan laajempaan, kansalliseen asiakas- ja potilasturvallisuuden strategiaan.

Ensimmäisen asiantuntijan puheenvuoron kuulimme Helsinki XR Centerin teknologiaekspertiltä Santeri Saariselta. Santeri avasi paikalla olleelle yleisölle selkeästi läpi virtuaaliteknologioiden peruskäsitteitä, sekä niiden nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Hän esitteli myös Helsinki XR Centerin toimintaa, joka on osa Finnish AI region (FAIR) -konsortiota. Centerin kautta start-upit ja yritysideaa testaavat opiskelijat voivat ketterästi koeponnistaa XR-ratkaisujaan markkinoille.

Helsinki XR Centerin teknologiaekspertti Santeri Saarinen

Santeri toi hyvin esille menneisyyden haasteet laitteiden teknologisen kyvykkyyden suhteen. Nykyään teknologia on aidosti sillä tasolla, että niiden käyttö on kuluttajaystävälliseen hintaan saatavilla myös kotitalouksiin. Laitteiden laaja kirjo ja VR- ja AR-termien sekoittuminen keskenään aiheuttavat kuitenkin vielä sekaannusta etenkin, kun otetaan mukaan laitteiden hintaskaala, joka alkaa muutamasta sadasta eurosta ja loppuu noin 10 000 euroon.

Seuraavana kuulimme Virtual Dawn Oy:n toimitusjohtajan Antti Martikaisen lennokkaan ja viihdyttävän puheenvuoron aiheesta: ”SOTE VR nyt ja tulevaisuuden visiot”.

Virtual Dawn Oy:n toimitusjohtaja Antti Martikainen kertomassa XR:n mahdollisuuksista

Antin esityksestä tulee hyvin ilmi alan yrityskentän kohtaamat haasteet julkisten organisaatioiden kanssa toimisesta. Yhteistyö kyllä sujuu mainiosti, jos se vain saadaan aloitettua. Etenkin VR-toteutusten tekeminen aiheuttaa huomattavia henkilöstökuluja yrityksille, joten ilmaisten demojen ja kokeilujen tekeminen ei ole realistista. Yksityinen ja julkinen puoli ovat kuitenkin kokeneet yhteistyön VR-, AR- ja XR-ratkaisujen kehittämisessä molemminpuolisesti miellyttäväksi ja sovellukset ovat löytäneet yllättäviäkin käyttökohteita ympäri maailmaa. Oli hankkeiden rahoitusinstrumentti mikä tahansa, olisi rahoittajien hyvä ymmärtää resursointi yritysyhteistyöhön, jotta saadaan aidosti hankkeita tukevia teknologiaratkaisuja aikaan.

Kolmantena puhujana pääsimme kuulemaan julkisen koulutusorganisaation perspektiiviä Tampereen yliopiston Pertti Huuskoselta, TkT, joka esitteli yleisölle XR-teknologioiden hyödyntämistä lääketieteen sovelluksissa.

 

Tampereen yliopiston tohtori Pertti Huuskonen

Vaikka etenkin VR- ja AR-teknologiat rynnistävät markkinoille nimenomaan kuluttajaratkaisujen kautta, esimerkiksi pelien muodossa, tapahtuu kehitystä nopeaa vauhtia myös tutkimuspuolella.

XR-ratkaisut mahdollistavat täysin uusia oppimis-, koulutus- ja työskentelykokemuksia muun muassa lääketieteeseen. Puhutaan hyvin eri kokemuksesta, kun aiemmin kirurgi on ennen käytännön operaatioita vain lukenut tietystä verisuonesta, mutta nyt lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden keinoin voidaan sukeltaa ihmiskehon sisään tutkimaan anatomiaa niin tarkalla tasolla kuin se on pystytty mallintamaan.

Pienen kahvi- ja verkostoitumistauon jälkeen vuorossa oli vielä lopuksi paneelikeskustelu, johon osallistui Helsinki XR Centerin Santeri Saarinen, Virtual Dawnin Antti Martikainen, Tampereen yliopiston Pertti Huuskonen ja lisäksi Taru Manner, lehtori TAMK, PirSote Digipalvelujen hankepäällikkö.

 

Asiantuntijoiden paneelikeskustelu sujui rennossa ilmapiirissä, jossa syntyi paljon yhteistyöideoita lähitulevaisuuteen.

 

Päivän puheenvuoroista ja paneelikeskustelusta nousi hyviin esiin muutama pääteema: yksityisen ja julkisen puolen yhteistyö sujuu hyvin, mutta haasteena on aloitus ja rahoituksen saaminen; yritykset ovat valmiita nopeisiin ja ketteriin kokeiluihin ja julkinen puoli tarvitsee kipeästi teknologiaratkaisuja avuksi kuormittavaan arkeen etenkin sote-puolella. Juuri näihin haasteisiin ja tarpeisiin tähtäämme myös Virtual Platform for Medical Device Training -hankkeessa.

Kiitos kaikille tilaisuuden vieraille ja puhujille!