Kansallinen laiteturvallisuuskongressi Helsingissä 6-7.10. 2022

Hankeväkemme osallistui lokakuussa kaksipäiväiseen Kansallinen laiteturvallisuuskongressiin. Kongressin järjestäjinä toimivat HUS, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Kongressin teemat käsittelivät mm. lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää lainsäädäntöä, laitteiden valmistamista, laitteiden käyttöön liittyvää osaamista ja asiakas- ja potilasturvallisuutta koko laitteen elinkaaren ajalta aina laitteen valmistamisesta ja hankinnasta laitteen jälkimarkkinointiin ja laadunhallintaan. 

 

Lääkinnällisten laitteiden lainsäädännössä puhaltavat uudet tuulet. Lääkinnällisten laitteiden valmistusta, laitehallintaa, koulututusta ja osaamisen varmistamista koskeva Lainsäädäntö on uudistunut asteittain, vanhat direktiivit ovat jääneet historiaan ja eletään EU asetusten aikaa. Samalla kansallinen, täydentävä lainsäädäntö on uudistunut. 

Lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön muutokset tuovat uusia vaatimuksia niin laitteiden valmistajille kuin niiden käyttäjillekin. Muutosten tuomia haasteita on tunnistettu ja niihin on lähdetty kehittämään erilaisia ratkaisuja. Erityisen tarkalla korvalla kuuntelimme, kuinka lääkinnällisten laitteiden koulutusta ja osaamisen varmistamista on lähdetty kehittämään ja viemään eteenpäin organisaatioissa. Kongressin teemat, asiantuntijoiden puheenvuorot ja keskustelu vahvisti hankeväkemme ajatusta siitä, että olemme hankkeemme tavoitteen kanssa jonkin hyvin ajankohtaisen ja tarpeellisen äärellä.  

Kongressissa esiteltiin erilaisia toimintamalleja lääkinnällisten laitteiden osaamisen varmistamiseen. toimintamalleissa oli paljon samankaltaisuutta, vaikka erojakin toki oli löydettävissä. Merkille pantavaa oli se, että toimintamallien ollessa samankaltaisia, myös tunnistetut haasteet olivat samankaltaisia.  

Kongressi antoi vahvistusta sille, että tavoitteemme luoja nykyaikainen, XR teknologioita hyödyntävä, kaikille avoin oppimisympäristö lääkinnällisten laitteiden käytön oppimiseen ja osaamisen varmistamiseen vastaa olemassa olevaan tarpeeseen. Tällä hetkellä organisaatiot painivat yhteisen kehitystarpeen kanssa omillaan.  Hankeväkemme uskoo, että kun lääkinnällisiin laitteisiin liittyvälle kouluttamiselle, oppimiselle ja osaamisen varmistamiselle tarjotaan kaikki sidosryhmät yhteen tuova, kaikille avoin alusta, pääsemme yhteiskehittämisen ja yhteisten toimintatapojen äärelle. Kongressista inspiroituneena jatkamme hankkeessa yhteisen alustan mahdollisuuksien tutkimista. 

Kiitos kongressin järjestäjille innostavasta kongressista!