Virtual Platform for Medical Device Training -hankkeen ketterät kokeilut

Kuljetusrespiraattorin käytön opettelussa voi hyödyntää pellillistämistä

Virtual Platform for Medical Device Training hankkeessa on järjestetty kolmentyyppisiä ketteriä kokeiluja, joissa sote-ammattilaiset ovat päässeet tutustumaan ja kokeilemaan erilaisten teknologioiden käyttöä.  Kokeilujen yhteydessä on pyritty selvittämään sote-ammattilaisen käsityksiä siitä, miten erilaisia teknologisia ratkaisuja voidaan hyödyntää laiteturvallisuuden edistämisessä.

Ensimmäisessä kokeilussa testattiin QR-koodia lääkinnällisten laitteiden tiedonhaun apuvälineenä. QR-koodien taakse vietiin laitteisiin liittyvää materiaalia, kuten ohjevideoita ja käyttöohjeita. Osallistujat testasivat QR-koodien lukua mobiililaitteella. Kokeilun perusteella voidaan sanoa, että QR-koodi on helppokäyttöinen tiedonhaun apuväline. QR-teknologian koettiin myös soveltuvan käyttöön osallistujien työympäristöissä, joita olivat muun muassa leikkausosasato, ensihoito ja kotihoito.

Toisessa kokeiluissa esiteltiin AR-teknologian mahdollisuuksia lääkinnällisten laitteiden koulutuksen järjestämisessä. Lisäksi osallistujat pääsivät itse kokeilemaan AR-lasien käyttöä. Tilaisuudet oli suunnattu sote-alan koulutuksia ja perehdytyksiä järjestäville sekä näistä kiinnostuneille henkilöille. AR-teknologian käyttö työtehtäviin liittyen ei ollut aiemmin tuttua osallistujille, mutta siitä huolimatta valtaosa koki käytön helppona. AR-teknologian käytön koettiin tukevan lääkinnällisten laitteiden käytön turvallista opettelua. AR-teknologiaa voitaisiin hyödyntää laitteisiin liittyvissä koulutuksissa esimerkiksi kokoamisen, käytön ja purkamisen osalta.

Kolmannessa kokeilussa päästiin tutustumaan laajennettuun todellisuuteen, kun kokeilussa olivat AR- ja VR-laseille yhdessä laitteen jakelijoiden ja valmistajien kanssa tuotetut lääkinnällisten laitteiden koulutusmateriaalit. Tilaisuuksissa oli mahdollista kokeilla myös pelillisyyttä yhden laitteen osalta. Osallistujat suhtautuivat positiivisesti laajennetun todellisuuden käyttöön sekä pellistämiseen lääkinnällisten laitteiden käytön harjoittelussa.

Virtual Platform for Medical Device Training – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu – hankkeella tuotetaan lääkinnällisten laitteiden osaamisen varmistamiseen, koulutuksiin ja perehdytyksiin uudenlaisia pedagogisia ja virtuaalisen (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toimijoina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Pohjanmaan hyvinvointialueelta Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Teksti ja kuvat: Merja Jutila

Laura Heinonen kokeilee virtuaalista lääkinnällisten laitteiden käytön opettelua1