YAMK-opinnäytetyö: Virtuaalielämyksestä hyvinvointia - kokemuksia virtuaalilaseilla saaduista elämyksistä

Opinnäytetyö toteutettiin osana Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle –hanketta. Tekijät: Niina Kärkkäinen, Taija Tuominen & Elina Ruostila-Paakinaho. Tampereen ammattikorkeakoulu/ Sosionomi YAMK 2019.
Opinnäytetyössä tutkittiin virtuaalitodellisuuden kautta tuotettuja elämyksiä ja kokemuksia sekä niiden hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi kartoitettiin sosiaalialan työntekijöiden näkemyksiä virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista asiakastyössä. Toiminnallisessa tutkimuksessa toteutettiin elämyspilotteja, joihin osallistui kehitysvammaisia nuoria, ikääntyneitä henkilöitä sekä vankeja. Kevään 2019 aikana toteutettuihin elämyspilotteihin osallistui yhteensä 80 asiakasta ja 22 työntekijää. Elämyspiloteissa asiakkaat katselivat virtuaalilaseilla erilaisia 360-videoita.
Virtuaalilasikokeiluilla oli pääsääntöisesti positiivisia vaikutuksia osallistujien virkeyteen ja negatiiviset vaikutukset olivat vähäisiä. Virtuaalilasien kautta elämys voidaan viedä asiakkaan luokse tarjoten turvallinen ja esteetön tapa kokea erilaisia asioita. Virtuaalitodellisuus tarjoaa todellisuuspakoisia elämyksiä, yksilöllisiä tunnereaktioita sekä uppoutumisen tuntemuksia. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että virtuaalilasien käytöllä on potentiaalia sosiaalialalla muun muassa kuntouttavassa, innostavassa, rentouttavassa sekä opetuksellisessa toiminnassa. Teknologiavälitteiset kokemukset tulevat tarjoamaan yhä enemmän mahdollisuuksia sosiaalialalle tulevaisuudessa muun muassa virtuaalitodellisuuden kautta. 

Linkki opinnäytetyöhön: www.theseus.fi/handle/10024/264379
Opinnäytetyön Prezi-esitys: prezi.com/view/uqc2lmQFdBrN5w0Pplt0/
Linkki esittelyvideoon (suomi): www.youtube.com/watch?v=wkUhiLpUovI
Linkki esittelyvideoon (englanti): www.youtube.com/watch?v=pitGez3f5E0