Alkukartoitus

Yhteenveto Virtu-hankkeen kartoitushaastatteluista

13.5.2019  Jukka Holm, Merja Repo ja Stiina Storvik-Sydänmaa

Tässä yhteenvedossa esitellään neljän ammattikorkeakoulun (TAMK, Metropolia, Oulun AMK ja Turun AMK) tekemien kartoitushaastattelujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Kaikki haastattelut on tehty aikavälillä syksy – 2018 helmikuu 2019. Yhteenveto on jaettu eri aihepiireihin haastatteluteemojen mukaan.

Kartoituksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, minkä verran taidetta ja teknologiaa hyödyntäviä elämyspalveluja käytetään sote-alan yksiköissä tällä hetkellä, millaisia toiveita ja tarpeita on noussut käytännön asiakastyöstä, ja millaisia esteitä ja rajoituksia virtuaalisuudella on arjen työssä. Lisäksi kartoituksessa kysyttiin myös organisaatioiden tulevista suunnitelmista ja yhteistyömahdollisuuksista oppilaitosten ja luovan alan toimijoiden kanssa.

Yhteenveto haastatteluista

Virtuaalisuuden mahdollisuudet: kansainvälinen kartoitus

Summary of current research, theories and on-going projects that combine contemporary art, virtual reality and medical healthcare.
https://padlet.com/lotusphi/virtualmedicine