Tietoa hankkeesta

Tausta

Virtuaalinen elämyslääke – hanke kasvattaa sote-alan henkilöstön ymmärrystä luovien alojen, erityisesti virtuaalisuuden hyödyntämisessä esim. miellyttävien asiakaskokemusten sekä elämysten kehittämiseksi. Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. TAMKin koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Metropolian, Turun ja Oulun ammattikorkeakoulut.

Tavoitteet

  • Lisätä luovan alan ja sote-alan toimialojen ja toimintatapojen välistä yhteistyötä
  • Edistää uusien teknologioiden ja elämysreseptien tuotteistamista ja
    kaupallistamista
  • Kehittää monialainen koulutusmalli osaamisen yhdistämiseksi
  • Levittää elämysreseptin toimintamallia valtakunnallisesti

Hankkeen ohjausryhmä

Ahonen Juha, koordinointipäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Haapalainen Arttu, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, TAIKE Pirkanmaa
Heinonen Tarja, kehittämispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Huttu-Hiltunen Ilmari, Rakka Creative Oy
Kaunisharju Kirsi, kulttuuriasianeuvos, OKM
Lahdenne Pekka,  linjajohtaja, HUS – Uusi lastensairaala
Näslindh-Ylispangar Anita,  palvelujohtaja, Metropolia
Perttunen Anu-Katriina, verkostojohtaja, Creative Finland
Raunio Samuel, media-alan koulutuksen koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turku AMK
Sihvola Sanni, koreografi, yhteisötaiteilija ja projektikoordinaattori, FinFami Uusimaa ry
Tarjanne Petra, innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto, Työ- ja elinkeinoministeriö
Tötterström Riitta, koulutus- ja TKI-johtaja, Oamk

Taipale Minna, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus
Suonpää Juha, projektipäällikkö, TAMK
Fagerlund Pirja, projektikoordinaattori, TAMK