Opinnäytetyö: Virtuaalisen elämysreseptin laatiminen ikääntyneille

Tutustu Mirva Mairosen  (YAMK, Turun ammattikorkeakoulu) opinnäytetyöhön ’Virtuaalisen elämysreseptin laatiminen ikääntyneille’ tästä linkistä