Järjestämme työryhmän Työelämän tutkimuspäivillä 16.9.2022

Työntekijöiden arviointi ja testaaminen -työryhmä kokoontuu perjantaina 16.9.2022 klo 9.00-10.45.

Työryhmän kuvaus:

“Suorituksien, tehokkuuden ja persoonan arviointi on arkipäiväiseksi muodostunut osa organisaatioiden tulosjohtamisen kulttuuria ja nykyistä uusliberaalia eetosta. Onpa nykyistä yhteiskuntaa luonnehdittu myös arviointiyhteiskunnaksi, jossa muun muassa kehityskeskustelut, itsen mittaus ja urasuunnittelu ovat yhä keskeisempiä hallinnan välineitä. Arviointiyhteiskunnassa työn säätely tarkoittaa usein työntekijöiden suoritusten ja persoonan yksilökeskeistä arviointia.

Työryhmä on tarkoitettu kaikille työntekijöiden arvioinnista ja testaamisesta kiinnostuneille ja sitä tutkiville. Työryhmässä ollaan kiinnostuneita siitä, miten erilaiset arviointi- ja testaamisstandardit syntyvät sekä minkälaisia merkityksiä, jakoja ja järjestyksiä ne tuottavat. Miten testaamista ja arviointia toteutetaan ja minkälaisia vuorovaikutuksen käytänteitä niihin kytkeytyy? Minkälaista materiaalisuutta ja teknologian muotoja testaamiseen ja arviointiin mahdollisesti liittyy ja miten nämä materiaalisuuden muodot muokkaavat testaamisen kohteita. Miten itse arviointia ja testaamista arvioidaan tai haastetaan? Keiden intressejä arviointi palvelee ja mitä seurauksia testaamisella voi olla? Kutsumme työryhmään empiirisiä, metodologisia ja teoreettisia esitelmäehdotuksia aiheesta.”

Lisätietoja löytyy täältä: https://events.tuni.fi/irecttp2022/tyoryhmat/

Työryhmässä kuullaan myös projektimme uusimpia tutkimustuloksia. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!