Uusia näkemyksiä ja työkaluja koulujen johtamiseen

Valmennuksessa perehdytään erityisesti systeemiseen toimintakulttuurin uudistamiseen oppilaitoskontekstissa. Uudenlaisen johtamisvalmennuksien taustalla on johtamismaiseman muutos kompleksiseksi ja moniulotteiseksi, joka edellyttää uusia ajattelutapoja ja työkaluja.

Valmennuksen hyödyt

Osallistujat oppivat näkemään kouluyhteisön systeemisenä, jatkuvasti oppivana ja muuttuvana organisaationa ja saavat konkreettisia työkaluja oppien viemiseksi arkeen. Koulutuksesta hyötyvät osallistujat ja heidän kouluyhteisönsä, kun osaaminen viedään käytännön johtamiseen.