Valmentajat

valmentaja Helena Kuusisto-Ek kuvaHelena Kuusisto-Ek työskentelee Metropoliassa liiketalouden alalla opetus- ja kehittämistehtävissä. Hän on toiminut pitkään sekä johtamistyössä sekä johtamisen valmennusohjelmien vetäjänä vastaten mm. Metropolia Akatemia -kokonaisuudesta, jolla tuettiin ammattikorkeakoulu-uudistusten aikaista strategiatyötä. Hänen osaamisalueitaan ovat erityisesti strateginen johtaminen, muutosjohtaminen ja hyvän henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Viime vuosina hän on kouluttautunut organisaation systeemiseen työskentelyyn ja hyödyntää sitä valmennuksissaan avaten osallistujille uudella tavalla heitän työorganisaatioidensa dynamiikkaa. Helena uskoo positiiviseen työskentelykulttuurin voimaan organisaation päämäärien ja tulosten saavuttamisessa.
Yhteydenotot: helena.kuusisto-ek @ metropolia.fi

valmentaja Barbara Malmstrom kuvassaBarbara Malmström on KM johtamisen konsultti ja Hollannissa pätevöitynyt, akkreditoitu systeeminen coach/valmentaja. Barbara valmentaa ja konsultoi jatkuvasti lukuisia johtoryhmiä ja johtajia. Barbaran erityisosaamisalue on ns. systeeminen konstellaatio, joka on menetelmänä Suomessa varsin uusi, mutta maailmalla erittäin tehokkaaksi todettu tapa jäsentää organisaation erilaisia vuorovaikutussuhteita ja voimia. Tässä koulutuskokonaisuudessa Barbara toimii Metropolian rekrytoimana ulkopuolisena konsulttina ja valmentajana.
Yhteydenotot: Barbara @ novaspectra.fi

valmentaja Veijo Hämäläinen kuvassaVeijo Hämäläinen työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa tiimivalmentajana ja oppimisen uudistajana. Hän tutustui systeemiseen johtamiseen ja huomasi sen valtavat mahdollisuudet työskennellessään pitkään Proakatemian päävalmentajana ja koulutuspäällikkönä. Proakatemian kokeilevassa kulttuurissa systeemisellä lähestymistavalla on saavutettu erinomaisia tuloksia sekä tulosmittareiden että hyvinvoinnin näkökulmasta. Hän on viime vuosina valmentanut systeemistä ymmärrystä ja valmentavaa johtamista laajasti eri alojen johtamisrooleissa oleville. Veijo on tiimirooliltaan keksijä ja kehittämisessä häntä kiinnostavat systeemisyyden lisäksi dialogisuus, valmentava ote, tiimityön mahdollisuudet ja hyvää tuottava organisaatiokulttuuri. Veijon henkilökohtainen missio on pelastaa ihmiset huonoilta töiltä.
Yhteydenotot: veijo.hamalainen @ tuni.fi