Osa 1

Systeeminen johtaminen oppilaitoksessa, 5 op

Johtamismaiseman muutos oppilaitoksissa:

  • oppilaitoksen johtamistyön muutos rationaalisesta ja lineaarisesta systeemiseen ja kompleksiseen johtamismaisemaan
  • johtamiskompetenssien muutos

Systeemisen johtamisen eri näkökulmat:

  • teoriataustat
  • toimintamallit
  • soveltamisalueet

Systeemin lukutaito johtamisen kompetenssina:

  • systeeminen organisaatiokonstellaatio moniälykkäänä näkökulman avaajana
  • systeemidynamiikan ymmärtäminen omassa johtamistyössä

Johtaminen oppivassa organisaatiossa:

  • oppivan organisaation toimintamallit ja toteutus käytännön johtamistyössä

Lähipäivät:

10.3.2021 klo 12-16
11.3.2021 klo 9-16
12.3.2021 klo 9-12