Osa 2

Miten johdan systeemiälykkäästi? 5 op

Systeemiälykkyys johtamisessa:

  • systeemiälykkyyden teoriatausta ja eri osa-alueet
  • oman systeemiälykkyyden testaus ja kehittäminen

Itsetuntemus johtamisen kompetenssina:

  • itsetuntemuksen vahvistamisen eri työkalut ja niiden hyödyntäminen johtamistyössä

Miten toimin oppivassa ja muuttuvassa työyhteisössä?:

  • oppiva ja oppimista edistävä johtamisrooli
  • oma toiminta muuttuvassa oppilaitoskontekstissa

Lähipäivät:

  • 19.4.2021 klo 10-17
  • 20.4.2021 klo 9-15
  • kolmas pvm sovitaan myöhemmin