Osa 3

Miten rakennan systeemiälykkään toimintakulttuurin? 5 op

Toimintakulttuuri oppilaitoksen menestystekijänä:

  • toimintakulttuurin teoriapohja ja osa-alueet
  • oppilaitoksen toimintakulttuurin erityispiirteet

Systeeminen näkökulma toimintakulttuurin tunnistamiseen:

  • systeeminen organisaatiokonstellaatio toimintakulttuurin tunnistajana
  • eri aikajanat ja tapahtumat organisaation toiminnassa

Muutosjohtamisen dynamiikka ja oppilaitoksen muutoskyvykkyys:

  • muutosjohtamisen käyrä ja ihmisten reagointi muutoksen eri vaiheissa
  • resilienssi oppilaitoksen vahvuusalueena

Systeemisen ja oppivan organisaation rakentaminen:

  • oppivan organisaation perusta ja toimintamallit
  • toteutus oppilaitoksen arjessa

Lähipäivät:

10.6.2021 klo 10-17
11.6.2021 klo 9-17
kolmas päivä sovitaan myöhemmin