STUE hakee kahta harjoittelijaa kestävän kaupunkikehityksen pariin – Hae 1.3. mennessä!

Kuvituskuva Tampereen yliopiston opiskelijoista.

STUE hakee kahta harjoittelijaa, joista toinen sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja toinen rakennetun ympäristön tiedekuntaan. Kyseessä on sisäinen haku, joka on tarkoitettu vain Tampereen yliopiston opiskelijoille opintoihin sisältyvän harjoittelun suorittamiseksi.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sijoittuvana harjoittelijana työskentelet Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja TaSSu -tutkimuskollektiivissa. Harjoittelijana toteutat ohjatusti, mutta itsenäisesti selvitystyön ikääntyneiden vertaistuesta lähiössä ja raportoi tulokset kirjallisesti. Osallistut myös tutkimuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistävien Ageing City -keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Muista ikääntymiseen ja kaupunkien kestävyyteen liittyvistä työtehtävistä sovimme tutkimusryhmien tarpeiden sekä kiinnostuksesi mukaan.

Rakennetun ympäristön tiedekuntaan sijoittuvana harjoittelijana työskentelet ASUTUT – kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmässä. Harjoittelijana osallistut tapahtumien järjestämiseen, esimerkiksi osana Arkkitehtuurin päiviä ja Asuntomessuja. Lisäksi osallistut tutkimukseen ja/tai grafiikan tekoon osana kestävyysteemaisen arkkitehtuurin koulutusmateriaalin koostamista. Muista arkkitehtuuriin ja kestävyysteemoihin liittyvistä tehtävistä sovitaan tutkimusryhmän tarpeiden sekä kiinnostuksesi mukaan.

Edellytykset   

Edellytämme hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta akateemiseen työhön ja tutkimuksen tekemiseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sijoittuvan harjoittelijan osalta arvostamme ja katsomme eduksi haastattelutaidon.

Rakennetun ympäristön tiedekuntaan sijoittuvan harjoittelijan osalta arvostamme ja katsomme eduksi kaupunkien kestävyysmurrokseen liittyvät opinnot sekä graafiset taidot.

Harjoittelijalla tulee olla oikeus korkeakouluharjoittelijan tukeen Tampereen yliopistossa.

Tarjoamme   

Pääset mukaan innostuneeseen ja rohkaisevaan yhteisöön tekemään monipuolisia työtehtäviä. Pääset kehittämään osaamistasi sekä itsenäisissä tehtävissä että yhteistyössä muiden kanssa.

Harjoittelu on täysipäiväinen (100 %) ja se alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhteen kesto on 3 kuukautta, mutta tarvittaessa voidaan sopia myös 6 kuukauden harjoittelujakson kestosta osa-aikaisena (50 %).

Täysipäiväisen harjoittelijan palkka on 1500 euroa kuukaudessa. Tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Hakuohjeet   

Jätä hakemuksesi Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella: Kaksi harjoittelijaa kestävän kaupunkikehityksen pariin (rekrytointi.com)

Liitä hakemukseen ansioluettelosi. Ilmoitathan hakemuksellasi, kumman tiedekunnan harjoittelupaikkaa haet.

Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 1.3.2023 klo 23:59.  

Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE) -profilaatioala

STUE edistää kaupunkien kestävää muutosta tutkimuksen keinoin. Luomme mahdollisuuksia eri alojen tutkijoiden, viranomaisten, päättäjien, järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyölle. Kehitämme, tuemme ja kokeilemme uusia toimintatapoja sekä järjestämme seminaareja, kokoontumisia ja Tampereen yliopiston tutkijoille suunnattuja koulutuksia. Toiminnassamme mukana olevat tutkijat tutkivat kaupunkien kestävyyskysymyksiä laajalti eri tutkimusaloilla (mm. arkkitehtuuri, sosiaalipolitiikka, gerontologia, hallintotieteet, rakennustekniikka, teollisuustalous ja ympäristöterveys).

Lisätietoja tehtävistä antaa: 

Tutkimuskoordinaattori Alisa Vänttinen, alisa.vanttinen(at)tuni.fi