Studia Generalia -yleisöluentosarja kaupunkien kestävyydestä 10.1.-14.2.2023

Studia Generalia luentosarja Kestävyys kaupungeissa Tampereen yliopistolla 10.1.-14.2.2023.

Tervetuloa Studia Generalia -yleisöluentosarjalle pureutumaan kaupunkien kestävyyteen! Tampereen yliopiston tutkijat eri aloilta tarjoavat tutkimustietoa ja kiinnostavia näkökulmia. Luennot ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Tutustu luentokuvauksiin alla ja tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Luennot pidetään tiistaisin 10.1.-14.2.2023 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa (K104) klo 17-19. Luentoja voi seurata myös Zoomin kautta, täällä (Meeting ID: 619 2320 8649, Passcode: 441882). Ei ennakkoilmoittautumista.

Luentosarja on kaksikielinen. Jos luennon nimi on suomeksi, myös luento pidetään suomeksi ja jos se on englanniksi, luentokin pidetään englanniksi. Osalla luentokerroista on yksi ja osalla kaksi esitystä.

Luentosarjan järjestävät Tampereen yliopiston Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE) -profilaatioala ja Tampere Urban Research Network for Sustainability (TURNS) -tutkijaverkosto.

Luentojen kuvaukset ja aikataulu:

10.1. Kestävä kehitys kaupungeissa, luennon tallenne saatavilla YouTubessa 24.1.2023 saakka

Alvaro Corredor Ochoa: Urban sustainability

During this presentation, we will look for the origin of the concepts of sustainability and sustainable development. We will define urban sustainability and present principles related to it, such as life cycle thinking, urban metabolism or the three pillars of sustainability. In addition, we will review different aspects of urban sustainability in each of the pillars, describing real examples of initiatives, products and/or services that improve each of the issues to be described.

17.1. Kestävyysmurros kunnissa, luentojen tallenne saatavilla YouTubessa 1.2.2023 saakka

Anni Jäntti: Kunnat kestävyysmurroksessa

Luento tarkastelee kuntien keskeistä roolia kestävyysmurroksen toimijoina. Kunnilla on niiden toiminnan ja päätöksenteon kautta merkittävä rooli sekä kestävyyskriiseihin vaikuttamisessa että niiden torjunnassa ja niihin sopeutumisessa. Lisäksi kunnilla on erityisesti pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa keskeinen rooli yhteiskunnan toiminnan järjestämisessä niiden laajojen palveluvastuiden vuoksi. Tämän vuoksi ne ovat kestävyysmurroksen avaintekijöitä myös hyvinvointivaltion uudistuessa ja pyrkimyksissä sovittautua ekologisen kestävyyden rajoihin.

Pauliina Lehtonen: Arjen osallisuus lähiökehittämisessä

Kaupunkisuunnittelun tutkimukset ovat jo pitkään tuoneet esiin asukkaille tarjottujen osallistumisen keinojen ja asukkaiden todellisten osallistumiskokemusten välisiä haasteita. Asukkaita on ollut vaikea saada kiinnostumaan kaupunkikehitykseen vaikuttamisesta, ja osallistuminen hallinnon tarjoamilla välineillä on harvoin tuottanut asukkaille kokemusta aidosta vaikuttamisesta. Asuinalueiden tasolla voidaan kuitenkin tunnistaa asukkaiden erilaisia tapoja toimia ja vaikuttaa alueen arkeen. Luento käsittelee arjen osallisuutta tästä jännitteestä käsin. Millaista on arjen osallisuus lähiössä? Millä tavoilla asukkaat osallistuvat ja toimivat arjessaan? Entä mitä arjen osallisuuden tarkastelu voi opettaa lähiö- ja kaupunkikehittämiselle?

24.1. Kaupunkiluonto, katso tallenne 8.2.2023 mennessä

Nina V. Nygren: Monilajinen kaupunki

Elämme kaupungeissa, joissa asuu ihmisten lisäksi myös muunlajisia kaupunkilaisia.  Joidenkin muunlajisten, kuten lemmikkien kanssa jaamme kaupunkitilaa mielellämme, kun taas toisten lajien, kuten rottien tai hyttysten kanssa yhteiselo on hankalampaa. Etenevä luontokato pakottaa ajattelemaan myös kaupunkeja luontona – millaiselta monilajinen kaupunkielämä voisi näyttää?

Juho Rajaniemi & Laura Uimonen: Kaupunkien suunnittelu elonkirjolle

Suomalainen kaavoitusjärjestelmä ottaa huomioon elonkirjon eri elementit vaihtelevasti. Luonnonsuojelualueet ja -kohteet, puistot sekä viherverkostot yhteystarpeineen ovat löytäneet paikkansa kaavakartoilla toisin kuin rakennetun kaupunkiympäristön biodiversiteetti. Esittelemme suomalaiskaupunkien tapauskohteiden kautta, miten nykyisen suunnittelujärjestelmän puitteissa on kuitenkin onnistuttu elvyttämään urbaania elonkirjoa. Pohdimme lisäksi, miten järjestelmää on mahdollista venyttää biodiversiteetin hyväksi sekä millaisia muutoksia järjestelmään pitää tehdä, jotta eri eläin- ja kasvilajeille sekä sienille ja mikrobeillekin voidaan tarjota mahdollisimman hyvät elinolosuhteet kaupungeissa.

31.1. Kestävä elinympäristö, katso luennon tallenne 15.2.2023 mennessä

Sofie Pelsmakers: Urban Housing Design and Sustainability: What Makes a Sustainable Living Environment?

This talk will unfold why sustainable housing design matters and why this cannot be achieved when focusing simply on the design of the individual dwelling or the housing block, but also depends on, connects to and is defined by the surrounding living environment (i.e. the nearby neighbourhood). Sofie Pelsmakers will unfold and exemplify the interconnections of the different scales and aspects of housing design that are needed for truly sustainable living environments, based on research findings from several recent research projects undertaken in the ASUTUT research group, and that was previously synthesised by several of the ASUTUT researchers in ARK Magazine’s most-read article in 2022 (What Makes a Sustainable Living Environment? Housing Design Quality Indicators). Additionally Sofie will explore how co-designing and co-producing sustainable living environments are also crucial for transforming urban environments to respond to the climate and biodiversity crises we face, thereby linking sustainable housing design qualities with the IPCC’s recent climate change mitigation and adaptation recommendations.

7.2. Sosiaalinen monimuotoisuus (luentoa ei tallenneta)

Anna Sofia Suoranta & Ebru Sevik: Urban Everyday Peace

This lecture discusses what constitutes everyday peace in socially diverse urban environments. Connecting the spatial and the social, we shed light on how segregation emerges and what living together in cities entails. We highlight the theoretical with methodological insights on how to conduct research on urban everyday peace as well as use empirical examples from ongoing fieldwork on the topic.

14.2. Kehollinen tieto kaupungista, katso luennon tallenne 7.3.2023 mennessä

Elina Alatalo, Dalia Milián Bernal and Hanna Kahrola: Knowing through embodied moving in the city

Lecture presents questions and findings sprouting from an ongoing collaboration of Insurgent Spatial Practices research collective of Tampere University and fema artist collective. The work of fema dancers could be described as norm bending practices, while Insurgent Spatial Practices collective sees different alternative activities in the city as fascinating sources of knowledge. Learn more from blogpost written on Embodied Moving in the City workshop that was held in fall 2022

Lisätietoja:
Tutkimuskoordinaattori Alisa Vänttinen, alisa.vanttinen@tuni.fi