Hankkeen tavoite

SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hankkeen tavoitteena on monisektoraalinen esittävien taiteiden digitalisaation ja hybridituotantojen osaamisen kehittäminen kansainvälistyvässä ympäristössä.

Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja se on yksi REACT-EU -hankkeista, joita rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kohderyhmä

Hanke tähtää erityisesti pirkanmaalaisten toimijoiden osaamisen vahvistamiseen ja työllisyyden kehittämiseen siten, että kohderyhminä ovat sekä esittävien taiteiden osaajat että muutoksessa tarvittavien muiden alojen osaajat. Tavoitteena on valmistaa osaajia muuttuviin ja myös uusiin työnkuviin sekä lisätä palvelujen tuottamisen taloudellista kokonaisymmärrystä ja kyvykkyyttä monisektoraaliseen yhteistyöhön.

SMART ART - Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hanke on päättynyt

Lämmin kiitos rahoittajalle, yhteistyökumppaneille, hankkeen toimintaan eri tavoin osallistuneille sekä hankkeesta kiinnostuneille tahoille.

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli monisektoraalisen yhteistyön kehittäminen Pirkanmaan alueella, ja sen hengessä tullaan loppukeväästä 2024 käynnistämään muutaman kerran vuodessa pidettävät kokoontumiset sisältäen viestintää, vuorovaikutusta ja epävirallista jakamista, kuten vapaamuotoista keskustelua alan ajankohtaisuuksista. Kokoontumisista tiedotetaan muun muassa hankkeen nettisivuilla.

 

SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hankkeen keskeiset tulokset 2021–2023 sekä muut raportit ja koosteet löytyvät Julkaisut-sivulta.