Esittely

SMART ART - Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hankkeen tavoitteena on monisektoraalinen esittävien taiteiden digitalisaation ja hybridituotantojen osaamisen kehittäminen kansainvälistyvässä ympäristössä. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja osatoteuttaja Tampereen yliopisto (TAU). Hanke tähtää erityisesti pirkanmaalaisten toimijoiden osaamisen vahvistamiseen ja työllisyyden kehittämiseen - kansainvälinen yhteistyö ja kestävä kehitys mukaan lukien. Kohderyhminä ovat sekä esittävien taiteiden osaajat että muutoksessa tarvittavien muiden alojen osaajat.

Tausta

Samaan aikaan kun koronapandemia vaikeutti merkittävästi esittävien taiteiden ja tapahtuma-alan toimintaa ja toimeentuloa, se kiihdytti myös tarvetta luoda uudenlaisia toimintamalleja esitysten ja palvelujen saavutettavuudelle koronarajoitusten keskellä. Korona-aikana digitalisoitumisen mahdollisuuksia on kokeiltu nopealla aikataululla, ja esimerkiksi esitysten ja tapahtumien striimaus on jo osoittautunut asiakkaita kiinnostavaksi ja myös liiketoimintapotentiaalia omaavaksi vaihtoehdoksi. Koronarajoitusten jälkeenkin digitaalisten palvelujen tarjoaminen tunnistetaan esittävissä taiteissa ja tapahtumissa välttämättömäksi alueeksi, jonka mahdollisuuksiin tulee panostaa voimakkaasti. Esittävien taiteiden ja tapahtumien tulevaisuus on hybridi, jossa fyysisessä maailmassa tapahtuvaa ja digitaalista toimintaa yhdistetään toisiaan vahvistavin tavoin yleisöjen ja asiakkaiden kokemusten ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Esittävät taiteet ja kulttuuritapahtumat ovat merkittävä alue kaupunkien vetovoiman ja matkailun edistämisessä. Digitaalisuus ja hybridimuodot tarjoavat mahdollisuuksia paitsi nykyisten toimintamallien ja liiketoiminnan kehittämiseen kokonaan uudenlaisiin toimintamalleihin ja uusien kohderyhmien tavoittamiseen. Kun aikaisemmin toiminta on keskittynyt yhteen ajallisesti rajattuun paikkaan kuten teatteriesitys, hybridissä ympäristössä kulttuuritapahtuma voi levittäytyä useisiin fyysisisiin tai virtuaalisiin tiloihin joko saman- tai eriaikaisesti. Digitaalisuus, esimerkiksi pelillistäminen tarjoaa myös uusia elämyksellisiä osallistumisen muotoja. Digitaalisuus ja hybridikehitys muuttavat esitysten tuotantoa: etäläsnäoloa kehittämällä esimerkiksi harjoituksia voidaan toteuttaa useista lokaatioista ja myös maista, mikä parantaa kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia.

 

Hankeaika: 1.11.2021-31.10.2023

 

Tavoite ja tehtävät

SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hankkeessa tavoitteena on monisektoraalinen esittävien taiteiden digitaalisaation ja hybridituotantojen osaamisen kehittäminen kansainvälistyvässä ympäristössä. Hanke tähtää erityisesti pirkanmaalaisten toimijoiden osaamisen vahvistamiseen ja työllisyyden kehittämiseen siten, että kohderyhminä ovat sekä esittävien taiteiden osaajat että muutoksessa tarvittavien muiden alojen osaajat. Tavoitteena on valmistaa osaajia muuttuviin ja myös uusiin työnkuviin sekä lisätä palvelujen tuottamisen taloudellista kokonaisymmärrystä ja kyvykkyyttä monisektoraaliseen yhteistyöhön. Tavoiteltavaan osaamiseen kuuluvat myös kansainvälinen yhteistyö ja kestävä kehitys.

Tavoitteet

  • Selvitetään ja tarkennetaan esittävien taiteiden digitalisaatiokehitykseen, hybridituotantoihin, kansainvälistymiseen, liiketoimintakehitykseen ja yhteistyöhön liittyvät osaamisen kehittämisen tarpeet ja toivottavat ratkaisut
  • Kehitetään tarvittavaa osaamista pilotoimalla monisektoraalinen koulutus esittävien taiteiden ja laajemmin luovien alojen ammattilaisille Pirkanmaalla
  • Rakennetaan monisektoraalinen työelämän ja korkeakoulujen yhteistyömalli digitalisaatio- ja hybridituotantojen osaamisen pitkäjänteiselle kehittämiselle

 

Vaikuttavuus

Lyhyellä tähtäimellä hanke tuottaa tietoa osaamistarpeista sekä ammattilaisten jatkuvan oppimisen että tutkintokoulutusten kehittämiseen. Hanke tuottaa osallistujille osaamista, koulutuspilotin ja oppilaitosten ja yritysten verkoston ja yhteistyömallin osaamiseen kehittämiseen hankkeen jälkeen. Hanke laajentaa osallistujien työllistymisen mahdollisuuksia.

Pitkäjänteinen, monisektoraalinen ja digitaalisaatiota edistävä osaamisen kehittäminen on edellytys Pirkanmaan esittävien taiteiden ja muun kulttuuritoiminnan kehittymiselle kansallisesti ja kansainvälisesti erottautuvaksi taiteelliseksi toiminnaksi ja liiketoiminnaksi. Koululutusratkaisut rakennetaan yritysten kanssa, mikä luo maakunnassa yhteistä suuntaa ja tukea yksittäisen ammattilaisten kehittymiselle. Hanke lisää esittävien taiteiden ja media-alan yhteistyötä Pirkanmaalla ja laajentaa työllistymisen mahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena syntyy

  • Selvitys ja tarkennettu tietämys ja kansainvälinen vertailu esittävien taiteiden osaamistarpeista muuttuviin ja myös uusiin työnkuviin digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Monisektoraalinen verkosto osaamisen kehittämisen tarpeiden ja ratkaisujen arviointiin ja kehittämiseen
  • Pilottikoulutus ja sen arviointi
  • Osaamisen monisektoraalinen kehittyminen digitalisaation, hybridituotantojen ja muilla hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä mainituilla osaamisalueilla
  • Raportti ja kehitysehdotukset koulutukselle ja osaamisen kehittämiselle
  • Oppilaitosten ja yritysten yhteistyömalli ammattilaisten osaamisen kehittämisessä

 

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on yksi REACT-EU -hankkeista, joita rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.