Jenni Mäen työryhmäesitys Sosiologipäivillä 24.3.2023

SEGRA-tutkija Jenni Mäki osallistuu 24.3.2023 Tampereella järjestettäville Sosiologipäiville. Esityksessään Mäki pohtii rakenteellisen asumissosiaalisen työn mahdollisuuksia kaupunkikehityksessä ilmenevän eriarvoisuuden vähentämisessä. Artikkeli on yksi Mäen suomalaista pitkäaikaisasunnottomuutta käsittelevän väitöskirjan artikkeleista. Artikkelin tutkimusaineistona käytetään suuressa suomalaisessa kasvukeskuksessa kaupunkisuunnitteluprosessin yhteydessä kerättyjä toimijahaastatteluja, joissa haastateltavat paikansivat erilaisia tilanteita rakenteellisen asumissosiaalisen työn tekemiseksi haavoittuvassa asemassa olevien asumisen turvaamiseksi Asunto ensin -mallin mukaisesti.
 
Lisätietoa Sosiologipäivien ohjelmasta ja muista yksityiskohdista täällä.