SEGRA esillä Sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen seminaarissa 8.2.2023

SEGRA-tutkimushanke on aloittanut viimeisen työskentelyvuotensa. Laaja aineisto on kerättynä ja analyysit hyvässä vauhdissa. Ensimmäisiä tuloksia gentrifikaatiosta ja ihmisten kotipaikastaan siirtämisestä sekä asumissosiaalisen työn roolista näissä prosesseissa esitellään Kirsi Juhilan, Veera Niemen ja Riikka Perälän voimin 8.2.2023 sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä Sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen seminaarissa.