Lisää osaamista tuotetiedon ja tuotteiden elinkaaren hallintaan

Tuemme mikro- ja pk-yritysten kasvua ja kykyä vastata tilaus- ja toimitusverkostojen vaatimustenmukaisuuteen.

Uutta osaamista, ymmärrystä ja koulutussisältöjä

Kehitämme ja parannamme valmistavan teollisuuden tuote- ja elinkaarenhallinnan koulutuksen tarjontaa ja laatua mikro- ja pk-yrityksissä. Kiinnitämme erityisesti huomioita näiden yritysten tarpeisiin hyödyntää digitalisaatiota. Tuotamme ja kokeilemme uusia koulutussisältöjä ja koulutuskonsepteja. Hyödynnämme muotoilun käyttäjälähtöisiä prosesseja sekä uusimpia viestinnän, median ja virtuaalitodellisuuden keinoja.

PDM2PK-logo